piatok 24. júla 2020

SR: Menej príležitosti pre absolventov

Podľa analýzy údajov o voľných pracovných miestach vhodných pre absolventov za druhý štvrťrok 2019 a 2020 z portálu ISTP.sk sa počet týchto inzerátov medziročne prepadol o 43 percent. Ešte výraznejší pokles ukazujú pracovné miesta. Kým v druhom štvrťroku 2019 ponúkali zamestnávatelia až 38.876 miest vhodných pre absolventov, v druhom štvrťroku 2020 ich bolo už len 19.907. Medziročný pokles ponuky o 18.969 voľných pracovných miest predstavuje 49 percent.

Najviac inzerátov pochádzalo z Bratislavského kraja, a to 1.463, pričom spolu ponúkali až 5.032 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. Najmenej inzerátov v druhom kvartáli 2020 bolo z Banskobystrického kraja. Priemerná dĺžka platnosti inzerátu bola v roku 2019 na úrovni 62 dní, v roku 2020 už len priemerne 58,3 dňa. Znížená ponuka voľných miest skracuje čas potrebný na obsadenie voľného miesta priemerne o necelé štyri dni. V druhom štvrťroku 2020 pochádzalo najviac inzerátov voľných pracovných miest vhodných pre absolventov z odvetvia maloobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov, avšak s medziročným poklesom o viac ako polovicu. Zamestnávatelia z tohto odvetvia za druhý kvartál tohto roku uverejnili 501 inzerátov, nasledovali odvetvia zdravotníctvo, vzdelávanie či veľkoobchod. V aktuálnom roku najmenej inzerátov uverejnili cestovné agentúry, rezervačné služby cestovných kancelárií, letecká doprava a čistenie a odvod odpadových vôd. 

Z hľadiska počtu pracovných miest pre absolventov bolo v druhom štvrťroku 2019 ponúkaných najviac, až 10 z 18 pozícií v kategórii operátori a montéri strojov a zariadení, nasledovali pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci v službách a obchode. V druhom štvrťroku 2020 bola štruktúra ponúkaných pracovných miest veľmi podobná, ale dochádza k prudkému prepadu množstva obsadzovaných pozícií zo strany firiem. Najviac inzerátov bolo v kategórii operátori a montéri strojov a zariadení, firmy ponúkali 5.525 voľných miest. V tejto kategórií však medziročne dochádza až k viac ako 54-percentnému poklesu ponuky. Druhý najvyšší počet voľných miest vhodných pre absolventov je v kategórii špecialisti. Táto kategória bola v predchádzajúcom roku až na piatom mieste. Zmena je aj na treťom mieste, na ktorom sa v druhom kvartáli 2020 podľa počtu voľných miest umiestnili kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Znamená to, že kríza spôsobená koronavírusom spôsobuje prepady v ponuke práce najmä pri pracovných príležitostiach s nižšími kvalifikačnými požiadavkami.

V druhom štvrťroku 2020 bolo uverejnených najviac ponúk pre pozíciu montážnik v strojárskej výrobe/operátor vo výrobe (automotive, strojárstvo), inzerovaných bolo 1.729 voľných miest. Nasledovalo 601 miest pre vodičov kamióna a 501 pre montážnych pracovníkov výroby autosedačiek. Okrem nich boli najčastejšie ponúkané pozície ako montážny pracovník, operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, pracovník v sklade (skladník), obchodný referent, pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), finančný poradca či obsluha páliaceho stroja.