piatok 24. júla 2020

Slovensko.sk: Platba kartou

Od 16. júla 2020 je možné platiť súdny poplatok za elektronické podania do obchodného registra podávané cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk platobnou kartou priamo z elektronickej schránky. Informácia o uhradení bude súdu k dispozícii ihneď po zaplatení a nebude teda nutné čakať 2 pracovné dni ako pri bankovom prevode.
 
Súčasne sa menia platobné údaje na úhradu súdneho poplatku za elektronické služby obchodného registra. Ide o zmeny - číslo účtu, názov a adresu príjemcu a variabilný symbol. Súdne poplatky sa už nebudú platiť na účet súdu v Štátnej pokladnici, ale na účet Slovenskej pošty v Poštovej banke. Pokiaľ ide o variabilný symbol, ten vygeneruje informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov. Presný návod na platbu kartou nájdete v inštruktážnom videu priamo na portáli slovensko.sk.

Konkrétne ide o tieto elektronické podania:
  • Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
  • Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej forme
  • Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej forme
  • Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej forme