utorok 21. júla 2020

SR: Voľne pohodený odpad

ENVI – PAK analyzovala zloženie litteringu (voľne pohodeného odpadu) v 13 lokalitách naprieč Slovenskom. Najčastejšie (21,87 %) išlo o rôzne plastové výrobky, nádoby, fólie, obaly od sladkostí, vedrá a podobne, nasledovali nápojové plechovky (20,47 %) a potom cigaretový odpad (15,13 %). Naopak, najmenej bolo v tomto prípade bioodpadu (0,65 %). 

Cigaretový odpad, čiže ohorky a prázdne krabičky z cigariet mnohí vnímajú ako niečo malé, čo sa rýchlo rozloží. Opak je však pravdou, cigaretový ohorok sa v prírode môže rozkladať aj viac ako dva roky. Problémom v prírode sú aj ďalšie druhy odpadu, ako napríklad PET fľaše, pneumatiky, topánky, rôzny textil, žiarovky, porcelán, hračky a elektronický odpad. Viaceré z vymenovaných patria na zberný dvor alebo do textilných zberní. Naopak najmenšie zastúpenie vo vyzbieranom odpade mal bioodpad, ktorý sa vo voľnej prírode pomerne rýchlo rozkladá, iné druhy skla (okrem obalov z nápojov) a hygienické potreby. 

Pokiaľ ide o zastúpenie jednotlivých druhov odpadu v rámci lokality, tak kým na západe (24,17 %) a východe (34,13 %) Slovenska dominovali plasty, v strede to boli nápojové plechovky (25,4 %). Vo väčšine spomínaných lokalít sa našiel aj textilný odpad či obuv a nechýbali ani rúška. 

VÝCHOD SLOVENSKA 
Rôzne plasty
34,13 % 
Nápojové plechovky
16,9 % 
PET – nápojové obaly
11,02 % 
Cigaretový odpad
10,75 % 

STRED SLOVENSKA 
Nápojové plechovky
25,4 % 
Cigaretový odpad
22,6 % 
PET – nápojové obaly
17,33 % 
Rôzne plasty
12,95 % 

ZÁPAD SLOVENSKA 
Rôzne plasty
24,17 % 
PET – nápojové obaly
15,38 % 
Nápojové plechovky
15,01 % 
Rôzny odpad (textil, elektro…)
8,05 % 

Aj táto analýza ukázala, že napr. najviac kusov duší z pneumatík sa našlo v turisticky atratktívnych lokalitách, kde nechýbali ani porcelán, elektro či topánky. Aby ľudia aj v rámci obyčajnej prechádzky či pobytu v prírode prispeli k jej vyčisteniu nabáda kampaň Vezmi si ma!