utorok 8. septembra 2020

AI: Umelá inteligencia hlavná technológia budúcnosti?

Umelá inteligencia je schopnosť zariadenia prejaviť ľudské schopnosti ako uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť. Technické systémy vedia vďaka umelej inteligencii rozlišovať prostredie, v ktorom sa nachádzajú a riešiť rozpoznaný problém, pričom konajú v záujme dosiahnuť špecifický cieľ. 

Počítač dostáva údaje pripravené alebo zhromaždené prostredníctvom jeho senzorov (napr. kamery), spracováva ich a reaguje. Systémy umelej inteligencie sú schopné pracovať autonómne a adaptovať do istej miery svoje správanie na základe analýzy predchádzajúcich krokov. Niektoré technológie založené na umelej inteligencii existujú už vyše 50 rokov. Pokrok vo výpočtovej technike, dostupnosť enormného množstva údajov a nové algoritmy viedli v posledných rokoch k viacerým novým vynálezom.

Umelá inteligencia je kľúčová pre digitalizáciu spoločnosti a preto je pre Európsku úniu (EÚ) jednou z jej priorít. Už dnes je všadeprítomná v našom každodennom živote bez toho, aby sme si to uvedomovali. A budúce aplikácie prinesú ešte prevratnejšie zmeny. Sú to napr. virtuálni asistenti, softvér na analýzu obrázkov, vyhľadávače, systémy na rozpoznávanie reči a tvárí, roboty, samojazdiace autá, drony, internet vecí. Kde všade sa s ňou už stretávame v každodennom živote?
On-line nakupovanie a reklama: Umelá inteligencia sa vo veľkej miere využíva na vytváranie personalizovaných nákupných odporúčaní na základe predchádzajúcich nákupov alebo vyhľadávanie na internete. Je veľmi užitočná aj pri optimalizácii produktov, riadenia skladov a logistiky.
Hľadanie na webe: Internetové vyhľadávače sa učia z enormného množstva údajov, ktoré získavajú od svojich používateľov a na základe toho vedia poskytovať relevantné výsledky.
Digitálni osobní asistenti: Umelú inteligenciu nájdete aj vo vašom smartfóne. Či už sú to virtuálni asistenti odpovedajúci na otázky a poskytujúci odporúčania alebo navigácia, ktorá vám pomôže nájsť najlepšiu trasu.
Automatické prekladače: Softvéry na preklad jazykov, ktoré sú založené na písanom alebo hovorenom texte, sa spoliehajú na umelú inteligenciu. pri poskytovaní a vylepšovaní prekladov To platí aj pre funkcie, akými sú automatické titulky.
Inteligentné domácnosti, mestá a infraštruktúra: Inteligentné termostaty sa učia z nášho správania a pomáhajú nám šetriť energiou. Urbanisti inteligentných miest plánujú využiť umelú inteligenciu na reguláciu dopravy, aby sa znížili zápchy a zlepšila konektivita.
Automobily: Samojazdiace autá ešte síce nie sú štandardom, no dnešné automobily už využívajú bezpečnostné prvky založené na umelej inteligencii. EÚ napríklad pomáhala pri financovaní automatických senzorov VI-DAS, ktoré rozpoznávajú potenciálne nebezpečné situácie a nehody. Bez umelej inteligencie by sa nezaobišla ani navigácia.
Kybernetická bezpečnosť: Systémy umelej inteligencie môžu pomôcť rozpoznať a bojovať proti kybernetickým útokom a iným kybernetickým hrozbám na základe nepretržitého vkladania údajov, rozpoznávania vzorov a spätného sledovania útokov.
Umelá inteligencia v boji proti koronavírusu: Počas boja proti koronavírusu sa umelá inteligencia využívala napríklad v termovíznych kamerách na letiskách a iných verejných miestach. Dokáže rozpoznať aj infekciu z počítačovej tomografie pľúc. Taktiež bola užitočná pri sledovaní šírenia nákazy.
Boj proti dezinformáciám: Niektoré typy umelej inteligencie vedia rozpoznať falošné správy a dezinformácie. Analyzujú informácie, ktoré kolujú na sociálnych sieťach pričom sa zameriavajú na poplašné slová alebo výrazy vyvolávajúce senzáciu. Vedia určiť aj to, ktoré online zdroje možno považovať za seriózne.

Umelá inteligencia má potenciál úplne zmeniť všetky aspekty nášho života aj hospodárstva. Tu sú ďalšie príklady jej využitia.
Zdravotníctvo: Výskumníci skúmajú, ako využiť umelú inteligenciu na analyzovanie veľkého množstva údajov o zdraví obyvateľstva a nájsť v nich trendy, ktoré by poviedli k novým medicínskym objavom alebo zlepšili individuálnu diagnostiku. Existuje napríklad program na preberanie tiesňového volania, ktorého tvorcovia si od neho sľubujú, že bude vedieť počas hovoru rozpoznať infarkt rýchlejšie a častejšie ako ľudský operátor. Ďalším príkladom je projekt KConnect, ktorý spolufinancovala aj EÚ. Jeho cieľom je vyvinúť viacjazyčný vyhľadávací portál, kde budú ľudia vedieť nájsť najrelevantnejšie informácie zo svet medicíny.
Železničná doprava: Umelá inteligencia môže obmedziť trenie kolies a umožniť autonómne riadenie vlakov a zlepšiť tak bezpečnosť, rýchlosť a efektivitu železničnej dopravy.
Výroba: Umelá inteligencia môže európskym výrobcom pomôcť zvýšiť ich efektivitu sa a vrátiť továrne späť do Európy pomocou robotov vo výrobe, optimalizáciou predajných trás alebo včasným predpovedaním údržby a porúch v inteligentných továrňach. Výskumný projekt spolufinancovaný EÚ SatisFactory, využíva systémy spolupráce a rozšírenej reality na zvýšenie spokojnosti s prácou v inteligentných továrňach.
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo: Umelú inteligenciu možno využiť aj pri budovaní udržateľného potravinárskeho systému. Môže pomôcť regulovať zavlažovanie a znížiť využívanie hnojív či pesticídov, vďaka čomu budú potraviny zdravšie. Takisto môže zlepšiť produktivitu poľnohospodárstva a zredukovať jeho negatívne dopady na životné prostredie. Roboty môžu odstraňovať burinu, aby sa nemuselo používať toľko herbicídov. Veľa fariem v celej EÚ už využíva umelú inteligenciu na sledovanie pohybu, teploty a spotreby krmiva pre svoje zvieratá.
Verejná správa a služby: S využitím širokej škály údajov a rozpoznávania vzorov by umelá inteligencia mohla poskytnúť včasné varovania pred prírodnými katastrofami a umožniť efektívnu prípravu a zmierňovanie následkov.