piatok 11. septembra 2020

EU: Životné prostredie a zdravie

Znečistenie ovzdušia a hluk, vplyv klimatických zmien a vystavovanie nebezpečným chemickým látkam sú podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) častou príčinou zlého zdravotného stavu Európanov a môžu za 13 percent všetkých úmrtí v Európe. 

Správa Zdravé prostredie, zdravý život: ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie a dobré životné podmienky v Európe vznikla na základe rozsiahleho posúdenia zdravia a životného prostredia. Znečistenie ovzdušia je dnes hlavnou environmentálnou hrozbou pre zdravie v Európe s vyše 400.000 predčasnými úmrtiami v Európskej únii každý rok. Na druhom mieste je hluk, ktorý si ročne vyžiada okolo 12.000 predčasných úmrtí, a do tretice zmeny klímy, hlavne vlny horúčav. Environmentálna záťaž a zmeny klímy sa v rámci Európy líšia, pričom sú jasné rozdiely medzi krajinami na východe a západe Európy. Najvyššiu úmrtnosť medzi krajinami Európy má kvôli zlému životnému prostrediu Bosna a Hercegovina (27 percent), najmenej obetí má Island a Nórsko (9 percent). 

Európania sú neraz súbežne vystavení viacerým rizikovým faktorom, akými sú znečistenie ovzdušia a vody, hluk a chemikálie, ktorých vplyv sa môže kombinovať a zintenzívniť negatívne dôsledky na zdravie. Obzvlášť zraniteľné voči viacnásobným hrozbám sú európske mestá, ktoré majú menej zelených a vodných plôch. Sociálne znevýhodnené spoločenské vrstvy bojujú s trojnásobným zaťažením, a to s chudobou, zlou kvalitou životného prostredia a zlým zdravotným stavom. Chudobnejšie vrstvy sú často vystavené vyššej úrovni znečistenia a hluku, ako aj vyšším teplotám, pričom existujúce ochorenia zvyšujú ich zraniteľnosť voči vplyvom prostredia ohrozujúcim ľudské zdravie.