štvrtok 10. septembra 2020

EU: Integrácia migrantov a utečencov

Európska komisia, odborové zväzy, obchodné komory a organizácie zamestnávateľov obnovili vzájomnú spoluprácu s cieľom posilniť integráciu migrantov a utečencov na trhu práce. V spoločnom vyhlásení vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu v oblasti migrácie pracovnej sily v rámci európskeho partnerstva pre integráciu, ktoré sa začalo v roku 2017. 

Od vzniku európskeho partnerstva pre integráciu pred tromi rokmi Európska komisia financovala projekty na podporu integrácie utečencov na trhu práce realizované organizáciami sociálnych a hospodárskych partnerov. Príklady zahŕňajú projekt Labour-INT, ktorý podporuje integráciu utečencov od príchodu na pracovisko prostredníctvom posudzovania zručností, odbornej prípravy a umiestňovania do zamestnania v Taliansku, Nemecku a Belgicku; alebo Európsky akčný program pre integráciu utečencov pôsobiaci v Bulharsku, Grécku, Taliansku a Španielsku. Sociálni a hospodárski partneri takisto zaviedli iniciatívy v 20 členských štátoch, ako napríklad platforma fachkraeftepotenzial, ktorú spustila Rakúska spolková hospodárska komora s cieľom poskytovať informácie spoločnostiam, ktoré chcú prijímať utečencov. 

Na základe týchto úspechov sa signatári dohodli, že budúce úsilie zamerajú na 3 oblasti: 
  • prepojenie zainteresovaných strán v rámci celého hospodárstva a spoločnosti v záujme integrácie na trhu práce; 
  • podporu podnikania, 
  • uľahčenie identifikácie, posudzovania a potvrdzovania zručností. 
Komisia a sociálni a hospodárski partneri sa zároveň zamerajú na preskúmanie toho, ako rozšíriť vzájomný dialóg a budúcu spoluprácu na oblasť migrácie za prácou v súlade s cieľmi nového programu v oblasti zručností pre Európu a nadchádzajúceho nového paktu o migrácii a azyle. Toto úsilie by sa mohlo zamerať na to, ako zlepšiť spôsoby migrácie pracovnej sily tak, aby sa uspokojili meniace sa potreby Európy.