streda 9. septembra 2020

Novinka: Pomoc pre rodičov detí so znevýhodnením

Na podporu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pribudla nová telefonická linka. Spustili ju platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Funguje na princípe peer to peer – rodičia rodičom a k dispozícii bude trikrát do týždňa. 

Na telefonickej linke + 421 948 991 444 bude rodičom v utorok, vo štvrtok a v piatok k dispozícii laická poradkyňa z Platformy rodín. Rodičia sa môžu obrátiť na laickú poradkyňu, ktorá ich vypočuje a spoločne sa potom pustia do hľadania riešenia zložitej životnej situácie. V prípade potreby rodič v poradni dokonca odkonzultuje podnet s právničkou špecializujúcou sa práve na oblasť sociálneho práva. V najbližších mesiacoch vznikne sieť laických poradcov z kruhu rodičov, ktorí podobné situácie, aké zažívajú rodičia v núdzi, už prekonali. Absolvujú vzdelávací kurz Platformy rodín a budú pripravení podporovať iných.

Podľa Nadácie pre deti Slovenska projekt Inklulinka vznikol pre rodičov, ktorí sú často nedostatočne informovaní o právach, možnostiach v rámci vzdelávania svojich detí, o dostupných finančných príspevkoch alebo nárokovateľných pomôckach pre svoje deti. Možnosť individuálnej podpory fungovala aj doteraz prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára. Pomoc sa zameriava na tri hlavné oblasti, ktoré rodičov najčastejšie trápia, a to kompenzácie (príspevkov a pomôcok), vzdelávanie detí a ako postupovať v úradnom styku s inštitúciami.

Na webovej stránke projektu Inklulinka sú k dispozícii vzorové dokumenty odvolaní a žiadostí na úrady alebo do škôl, ktoré sú pre rodičov pripravené na stiahnutie. Rodičia tam okrem toho môžu nájsť aj rady a návody odborníkov na zvládnutie situácie a vzdelávanie na diaľku v čase koronakrízy.