utorok 8. septembra 2020

Upozorňujeme: Nebezpečný krém

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásil kontrolný orgán vo Švédsku nový nebezpečný kozmetický výrobok. Je možné, že sa predáva aj v iných krajinách.

Ide Aneeza Gold Beauty cream neuvedenej značky (typ výrobku/číslo výrobku: MFB 03/19 EXP 03/21, výrobná dávka: B# 27645-56, čiarový kód: 1143723500026) z krajina pôvodu Pakistan.

V tomto kréme sa nachádza ortuť (21,300 mg/kg), čo je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.