piatok 11. septembra 2020

On-line: Výmena energetických štítkov

Informácie na energetických štítkoch pri nákupe zohľadňuje 79 % spotrebiteľov. So štítkami Európskej únie rozlišujeme už vyše 25 rokov zariadenia s vyššou a nižšou spotrebou energie. Väčšina aktuálne vyrábaných produktov dnes už patrí do najvyšších tried energetickej účinnosti A až A+++ a najnižšie triedy tak nie sú potrebné. Zásadne sa budú preto meniť pravidlá zaraďovania výrobkov do tried v škále od G po A aj samotný výpočet spotreby energie, ktorý by sa mal viac priblížiť reálnym podmienkam.

Predajcovia spotrebičov s energetickými štítkami majú vo všetkých členských krajinách podľa Nariadenia EÚ 2017/1369 zabezpečiť výmenu štítkov v predajniach, e-shopoch a na webových stránkach v určených termínoch v priebehu 14 pracovných dní. Ako prvé bude nutné od 1. do 18. marca 2021 vymeniť štítky k chladničkám, mrazničkám, vinotékam, práčkam, práčkam so sušičkami, umývačkám riadu, elektronickým displejom, vrátane televízorov a monitorov. Od 1. mája 2021 sa budú meniť štítky pneumatík a od 1. septembra 2021 štítky svetelných zdrojov a svietidiel. 

Pre predajcov je na webstránke SIEA pripravený krátky elektronický dotazník, v ktorom môžu do 23. septembra 2020 uviesť, aké informačné nástroje uprednostňujú. Výsledky dotazníka budú zohľadnené pri výbere a príprave aktivít základnej informačnej kampane na Slovensku financovanej zo zdrojov štátneho rozpočtu.