pondelok 7. septembra 2020

Trend: Firmy si budujú digitálnu dôveru

Vyššia ochrana dát je prioritou číslo jeden v rámci manažmentu pohľadávok. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS opatrenia na jej zlepšenie už zaviedlo 60 percent spoločností. Tento trend je najvýraznejší v západnej aj východnej Európe. Opatrenia na zlepšenie ochrany údajov urobilo 67 percent západoeurópskych a 55 percent východoeurópskych firiem. 

Ďalším trendom, ktorý mal najväčšie zastúpenie medzi oslovenými respondentmi v celej Európe, bola individualizácia, resp. personalizácia procesu vymáhania pohľadávok. Označilo ju 39 percent spoločností. Na treťom mieste skončila automatizácia digitálnej komunikácie so zákazníkmi (34 percent), nasledovaná kybernetickou bezpečnosťou (28 percent). Vyššie zastúpenie ešte mali obchodné platformy pre nákup pohľadávok (13 percent), strojové učenie (9 percent) a tiež nové digitálne platobné riešenia, ako je Apple Pay či Google Pay (8 percent).

Michal Šoltes pripomína, že téma ochrany dát aktuálne hýbe svetom, pričom oblasť manažmentu pohľadávok nie je výnimkou. Snahy väčšiny európskych firiem o jej zlepšenie sú predzvesťou toho, že tento segment sa dokáže prispôsobovať požiadavkám trhu a potrebám zúčastnených strán. Pripomenul, že spoločnosti pôsobiace v oblasti manažmentu pohľadávok potrebujú údaje, aby mohli poskytovať personalizovanú službu správy pohľadávok, ale zároveň sa snažia zameriavať len na údaje, ktoré skutočne potrebujú: „V tejto súvislosti je hlavnou zásadou nezhromažďovať viac údajov, ako je potrebné. Druhým dôležitým aspektom je transparentnosť. Počas nášho úplne prvého kontaktu informujeme o ochrane osobných údajov a jasne vysvetľujeme, o ktoré kategórie údajov ide. Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou všetkých našich obchodných operácií.“

Situácia na Slovensku v prípade aktuálnych trendov v oblasti manažmentu pohľadávok kopíruje tú na európskej úrovni. Najviac respondentov (53 percent) sa sústredilo na opatrenia na zlepšenie ochrany dát. Nasleduje individualizácia, resp. personalizácia procesu vymáhania pohľadávok (40 percent) a tretie najväčšie zastúpenie má automatizácia digitálnej komunikácie so zákazníkmi (33 percent).

Prieskum European Payment Practices (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 oslovil 3.400 spoločností v 17 európskych štátoch. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.