štvrtok 10. septembra 2020

Trend: Sporitelia v II. pilieri menia DSS

Sociálna poisťovňa po prvej vlne pandémie (kedy bolo možné o akceptačný list požiadať len prostredníctvom e-schránky sporiteľa) obnovila postup pri vydávaní akceptačných listov, čo viedlo k rekordnému zvýšeniu ich počtu. Vydanie akceptačného listu je podmienkou pri prestupe sporiteľa z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) do inej DSS.

V júli t.r. už Sociálna poisťovňa evidovala vyšší počet vydaných akceptačných listov ako v ktoromkoľvek mesiaci v minulého roku – a to 6.916 (z nich 6.898 bezodplatne a 18 odplatne). V auguste t.r. dokonca zaznamenala rekordný počet vydaných akceptačných listov za jeden mesiac – 7.352 (z toho 7.331 bezodplatne a 21 odplatne). Za minulý rok pritom Sociálna poisťovňa vydala celkom 39.893 akceptačných listov a od začiatku roka 2020 ich k začiatku septembra bolo vydaných 31.286.

Vydanie akceptačného listu je bezplatné s výnimkou, ak oň žiadajú sporitelia, ktorí zmenili DSS a od posledného prestupu ešte neuplynul ani jeden rok (16 eur). Po obdržaní akceptačného listu ho sporiteľ odovzdá novej DSS, s ktorou podpíše novú zmluvu (prestupovú).