streda 9. septembra 2020

SR: V auguste zbankrotovalo najmenej občanov v tomto roku

V auguste 2020 zbankrotovalo 676 obyvateľov Slovenska. V medziročnom porovnaní s 1.639 osobnými bankrotmi v auguste 2019 to predstavuje podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) pokles o vyše 58 percent. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júli 2020 zbankrotovalo 829 dlžníkov, ich počet v auguste klesol o viac ako 18 percent.

„V auguste 2020 zatiaľ zbankrotovalo najmenej ľudí v tomto roku. Prvýkrát sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi v roku 2020 stali muži a ženy vo veku od 30 do 39 rokov s podielom 30,47 percenta, nasledovaní štyridsiatnikmi s podielom 27,81 percenta. Dlhšie sledujeme aj počty zbankrotovaných dlžníkov bez trvalého bydliska – aj v auguste sme identifikovali 89 ľudí, ktorí sú prihlásení na obecných alebo miestnych, resp. mestských úradoch. Ich podiel na osobných bankrotoch tak predstavuje 13,17 percenta“, uviedla analytička Ing. Jana Marková.  Z celkového počtu osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v auguste 2020, bolo 671 konkurzov (99,26 percenta) a 5 dlžníkov (0,74 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 52 (7,69 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

Na mužov pripadlo v auguste t.r. 415 (61,39 percenta) a na ženy 261 (38,61 percenta) osobných bankrotov. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v auguste 2020, malo 4,34 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2019 ich bolo 4,18 percenta). Medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 4,21 percenta dlžníčok (v auguste 2019 ich bolo 1,98 percenta). V auguste 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom - 106 a v Prešovskom kraji - 103. Najmenej osobných bankrotov bolo vyhlásených v Bratislavskom - 31 a v Trnavskom kraji - 65. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v auguste 2020 počet osobných bankrotov klesol vo všetkých krajoch: najviac v Bratislavskom (- 71,82 percenta) a v Nitrianskom (- 71,20 percenta).

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2020 možnosť oddlženia využilo už 46.147 obyvateľov Slovenskej republiky, v tomto roku do konca autusta 7.975. Zároveň v auguste 2020 súdy zrušili 1.109 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1.032 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro a 77 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.