piatok 19. marca 2021

Novinka: On-line kurzy Google

Google spúšťa prostredníctvom platformy Coursera.org nový vzdelávací program. V regióne Európa, Stredný východ a Afrika navyše udelí celkovo až 100-tisíc štipendií. 

On-line kurzy Google Career Certificates pomôžu získať praktické profesijné zručnosti v odboroch ako IT podpora, projektový manažment, dátová analytika alebo UX dizajn. Kurzy prebiehajú prostredníctvom platformy Coursera.org a sú určené najmä tým záujemcom, ktorí sa chcú vzdelávať vlastným tempom, alebo nemajú dostatočné finančné prostriedky potrebné ku klasickému štúdiu na vysokej škole. Absolvovanie kurzu nevyžaduje žiadne predošlé skúsenosti či vzdelanie v odbore a je možné ich dokončiť za menej ako 6 mesiacov. Kurz je následne zakončený udelením certifikátu.

Kurzy Google Career Certificates
  • IT podpora – tento kurz približuje všeobecne oblasť IT. Absolventi kurzu získajú poznatky o rôznych aspektoch IT, vrátane základov moderných sieťových technológií a protokolov, používania najrozšírenejších operačných systémov či správy systémov.
  • Projektový manažment – kurz sa zameriava na základy tradičného projektového riadenia, no priblíži aj agilné projektové riadenie, keďže inovatívne techniky už prerástli vývoj softvéru a týkajú sa rôznych priemyselných odvetví a funkcií.
  • Dátová analytika – kurz má pomôcť rozvinúť schopnosti efektívnej analýzy dát. Dátoví analytici vedia, ako sa pýtať tie správne otázky, ako pripraviť, spracovať a analyzovať dáta, na základe ktorých získajú potrebné poznatky na formuláciu odporúčaní, čo ďalej. Absolventi kurzu si budú prostredníctvom praktických zadaní a projektov rozvíjať zručnosti vo využívaní rôznych nástrojov a platforiem na analýzu dát.
  • UX dizajn – UX dizajnéri sa zameriavajú na interakciu používateľov s produktmi, ako sú webové stránky, aplikácie a fyzické objekty. Absolventi kurzu sa zoznámia so svetom UX dizajnu prostredníctvom praktických cvičení vyvinutých spoločnosťou Google.
Celkovo rozdelí spoločnosť Google medzi žiadateľov v Česku a na Slovensku 2.000 štipendií prostredníctvom neziskovej organizácie Czechitas, na Slovensku navyše s podporou Aj Ty v IT. V snahe pomôcť menej zvýhodneným skupinám sa pri distribúcií štipendií zameria na ženy v pracovnom procese, vysokoškolské a stredoškolské študentky, čiastočne aj pedagogičky a pedagģov, s ktorými organizácia úzko spolupracuje v rámci IT vzdelávania na školách.

Štúdia Google a McKinsey ešte pred vypuknutím pandémie poukázala na potrebu dodatočných zručností. Z jej zistení napríklad vyplynulo, že viac ako 90 miliónov pracovníkov v Európe bude pravdepodobne musieť nadobudnúť nové zručnosti na svojej súčasnej pracovnej pozícii, takisto až 21 miliónov ľudí bude pravdepodobne musieť opustiť zamestnanie v oblastiach so znižujúcimi sa nárokmi na pracovnú silu ako poľnohospodárstvo či kamenný predaj. Úbytok pracovných miest sa podľa štúdie týka aj Slovenska, a to najmä v priemyselnej výrobe. Naopak sa bude zvyšovať záujem o pracovníkov v oblasti služieb. Súčasná globálna kríza však mnohé z predpovedaných trendov ešte viac urýchlila. Poradenská spoločnosť McKinsey odhaduje, že po pandémií bude musieť v Európe prejsť na nové pracovné miesta až o 25 % viac ľudí.