streda 17. marca 2021

Sociálne poistenie: Vymeriavací základ v roku 2020

Sociálna poisťovňa oznámila všeobecný vymeriavací základ na výpočet minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie, ktorého aktuálna hodnota za rok 2020 bude 13.596 eur.

Všeobecný vymeriavací základ sa použije pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO aj dobrovoľne poistených osôb. Sociálna poisťovňa využije všeobecný vymeriavací základ aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2020 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2020 a čísla 12, čiže 1.133 x 12 = 13.596.