utorok 16. marca 2021

Aktuálne: Sčítací formulár možno vyplniť aj cez mobil

Na Slovensku realizuje 
do 31. marca 2021 Štatistický úrad SR sčítanie obyvateľov výhradne elektronickou formou. Obyvateľ sa sčíta sám vyplnením formulára na webstránke scitanie.sk po kliknutí na „Sčítať sa“. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. 
 
Elektronický formulár je dostupný v slovenskom jazyku a v siedmich jazykových mutáciách najpočetnejších národnostných menšín: maďarský jazyk, rómsky jazyk, ukrajinský jazyk a rusínsky jazyk, a tiež v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Formulár funguje na internetových prehliadačoch Chrome od verzie 78, FireFox od verzie 68, Edge od verzie 79, Safari od verzie 12, Opera od verzie 65 a na výrobcami podporovaných verziách operačných systémov Android, Windows, iOS, macOS a Linux na desktopových PC/notebookoch, mobiloch, ako aj na tabletoch. Mobilnú aplikáciu SODB 2021 si môžete stiahnuť bezplatne cez platformy určené na sprístupnenie aplikácií (pre operačný systém Android v Google Play a pre operačný systém iOS v App Store).

Cieľom sčítania je získať vyčerpávajúce dáta o živote obyvateľov a fakty, ktoré nie sú nikde inde zachytené. Sčítanie sa prvýkrát uskutočňuje plne elektronicky, bez papierových formulárov a prvýkrát integrovane, s maximálnym využitím informácií z existujúcich administratívnych zdrojov. Výsledkom budú nenahraditeľné a jedinečné informácie pre prijímanie rozhodnutí skvalitňujúce život na Slovensku a údaje pre porovnanie života obyvateľov v dlhodobom horizonte. Call centrum na čísle +421 2 20 92 49 19 je k dispozícii denne od 8:00 do 20:00 hod.