štvrtok 18. marca 2021

EU: Nové varianty COVID-19

Členovia výboru pre verejné zdravie Európskeho parlamentu diskutovali so zástupcami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej liekovej agentúry (EMA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), či sú vakcíny autorizované v EÚ účinné aj proti novým mutáciám koronavírusu.

V EÚ a Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS) sa momentálne rozširujú tri nové varianty vírusu: anglický (24.000 prípadov v EÚ28 a EHS), juhoafrický (900 prípadov v 18 krajinách EÚ a EHS) a brazílsky (200 prípadov v deviatich krajinách EÚ a EHS). Súčasné opatrenia a vakcíny by mali byť účinné aj proti novým variantom vírusu, no Dr. Bruno Ciancio z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb zdôraznil, že krajiny musia tieto nové mutácie a ich šírenie zblízka sledovať. Dr. Marco Cavaleri z Európskej liekovej agentúry poslancov ubezpečil, že agentúra detailne skúma štúdie o efektívnosti vakcín na nové varianty COVID-u. Proces schvaľovania vakcín prispôsobených na nové varianty by mal byt podľa neho rýchlejší: „Výrobcovia nemusia podať úplne novú žiadosť na schválenie, ale bude schválená ako variant vakcín, ktoré boli podané na pôvodné schválenie. Toto nám ušetrí veľa času a veci budú jednoduchšie a flexibilnejšie.“ 
 
Pri sledovaní a skúmaní nových mutácií vírusu je potrebná celosvetová spolupráca a koordinácia, zdôraznila Katherine O’Brien zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Takisto musíme spolupracovať pri prispôsobovaní vakcín a ich distribúcii. Európska komisia zareagovala na nové varianty koronavírusu svojím inkubátorom HERA. Ide o plán pripravenosti s cieľom koordinovať výskumných pracovníkov, priemysel, regulačné a verejné orgány a zabezpečiť rýchly vývoj, schvaľovanie a dostatok vakcín proti novým variantom vírusu. Veľmi dôležitá je tiež správna komunikácia o vakcínach pre verejnosť, pretože riziko falošných správ a poklesu dôvery občanov je veľmi vysoké.