štvrtok 18. marca 2021

Trend: Technologické vylepšenia

Ako sa pozeráme na ľudí s implementovanými technológiami vo vlastnom tele? Dnes rozlišujeme 2 typy vylepšení 
(tzv. human augmentation): zo zdravotných dôvodov, napríklad použitie bionickej končatiny, alebo z vlastného rozhodnutia, napríklad vložením čipov vysokofrekvenčnej identifikácie (RFID).

Takmer polovica (46,5 %) Európanov je  podľa celoeurópskej štúdie spoločnosti Kaspersky presvedčená, že ľudia by mali mať slobodnú možnosť voľby vylepšiť si vlastné telo prostredníctvom technológie, avšak mnohí majú obavy z dlhodobého spoločenského vplyvu týchto technológií. Spomedzi 6.500 respondentov zo siedmych európskych krajín iba 12 % by bolo proti práci s „technologicky“ vylepšenou osobou, a to z dôvodu neférovej výhody. Takmer dvaja z piatich (39 %) Európanov však vyjadrilo obavy, že vylepšenie človeka prostredníctvom technológií by mohlo viesť buď k budúcej sociálnej nerovnosti alebo konfliktu. Celkovo je však takmer polovica (49 %) Európanov „nadšená“ či „optimistická“ pri pohľade na budúcnosť spoločnosti, ktorá zahŕňa ľudí s technologickými vylepšeniami aj bez nich.

Viac ako polovica (51 %) Európanov hovorí, že už niekoho s takýmto vylepšením stretla. Pokiaľ ide o osobný život, takmer polovica (45 %) Európanov by nemala problém ísť na schôdzku s niekým, kto takéto vylepšenia má, a 5,5 % Európanov uviedlo, že už s takto vylepšenou osobou randilo. Viac ako tretina uvádza, že „vždy akceptovali“ takto vylepšených ľudí a 17 % hovorí, že ich dnes akceptujú vo väčšej miere ako pred desiatimi rokmi. Polovica Európanov – mužov (50 %) tvrdí, že sú buď „nadšení“ alebo „optimistickí“ pri pohľade na budúcnosť, v ktorej žijú ľudia s takýmito vylepšeniami aj bez nich, v porovnaní so 40 % Európaniek.

Ak by člen rodiny vyžadoval aplikáciu augmentačnej technológie zo zdravotných dôvodov, ľudia by sa cítili komfortnejšie, ak by mal člen rodiny bionickú ruku (38 %) alebo nohu (37 %), pričom najvyššiu akceptáciu prejavili ľudia v Spojenom kráľovstve. Pokiaľ ide o dobrovoľné vylepšenie, čiže z vlastného rozhodnutia, respondenti v Portugalsku (56 %) a Španielsku (51 %) sa zas najviac prikláňajú k názoru, že ľudia sú pánmi svojho tela a preto je na ich rozhodnutí, ako naložia so svojím telom. Najmenej s týmto výrokom súhlasia vo Veľkej Británii (36 %). Takmer traja z desiatich (29,5 %) Európanov by podporilo člena rodiny, ktorý by sa rozhodol pre technologické vylepšenie svojho tela, bez ohľadu na ich výber, pričom najväčšiu podporu prejavili Portugalci (46 %) a najmenej Francúzi (19 %).

Iba 16,5 % Európanov považuje technologické vylepšenie človeka na základe vlastného rozhodnutia za „čudné“ (v rozmedzí od iba 8 % v Portugalsku po 30 % vo Veľkej Británii), zatiaľčo takmer štvrtina (24 %) to považuje za „odvážne“. Len niečo vyše štvrtiny Európanov (27 %) si myslí, že ľudia s technologickými vylepšeniami by mali mať špeciálne zastúpenie na vládnej úrovni, v porovnaní so 41 %, ktorí sú proti tejto myšlienke.

On-line prieskum realizovala prieskumná agentúra Atomik Research na vzorke 6.500 Európanov (vo veku nad 18 rokov) v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Portugalsku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Prieskum sa uskutočnil medzi 1. a 4. marcom 2021.