streda 4. augusta 2021

Aktuálne: Registrácia DPH - pilotný projekt

Na Daňovom úrade v Bratislave a v Prešove prebieha pilotný projekt zameraný na preverovanie žiadostí o registráciu na DPH, ktorý má cieľ odbremeniť klientov Finančnej správy od administratívnej záťaže a návštev daňových úradov. Po telefonickom alebo mailovom dohovore im pomôže s dokončením registrácie na osobnom stretnutí terénny pracovník daňového úradu.

Po podaní žiadosti o registráciu na DPH správca dane vykoná preverenie splnenia podmienok registrácie priamo u daňového subjektu prostredníctvom špecializovanej skupiny kontrolórov. Za týmto účelom môžu daňové subjekty očakávať telefonické alebo mailové kontaktovanie pracovníkmi daňového úradu, aby si dohodli osobné stretnutie. V žiadosti o registráciu je preto potrebné uviesť aktuálny telefonický a mailový kontakt. 

Na osobnom stretnutí si terénny zamestnanec finančnej správy s daňovníkom prejde všetky náležitosti v podanej žiadosti, čím chceme urýchliť celý proces registrácie, nakoľko správca dane bude môcť týmto spôsobom získať všetky relevantné informácie. Pilotný projekt pomôže odstrániť aj chyby, ktorých sa niekedy daňovníci pri registrácii za platiteľa DPH dopúšťajú. Najčastejšie napríklad nesprávne určia výšku obratu, prípadne mesiac dosiahnutia obratu, alebo sa registrujú podľa nesprávneho paragrafu uvedeného v zákone. Okrem toho sa daňovník dozvie všetky potrebné informácie o jeho povinnostiach týkajúcich sa napr. vedenia záznamov, vystavovania faktúr, či podávania kontrolných a súhrnných výkazov.

V minulom roku sa celkovo povinne registrovalo 6005 daňových subjektov. Týka sa to tých, ktorí dosiahli obrat 49.790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa registrovalo 9133 subjektov.