streda 4. augusta 2021

EU: Modernizovaný vízový informačný systém

V Európskej únii začali platiť nové pravidlá revidovaného a modernizovaného vízového informačného systému. Umožnia dôkladnejšie kontroly občanov z tretích krajín žiadajúcich o víza a povolenia na pobyt v únii, lepšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi a zabezpečia úplnú interoperabilitu s ostatnými databázami v eurobloku.

Vízový informačný systém (VIS) je databáza na uľahčenie konania o udelení krátkodobého víza. Pomáha vízovým, pohraničným, azylovým a migračným orgánom pri kontrole štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na cestu do schengenského priestoru potrebujú krátkodobé vízum. Orgány môžu použiť VIS na porovnávanie biometrických údajov na účely identifikácie osôb s cieľom zabrániť krádeži totožnosti alebo podvodu s osobnými údajmi.

V reakcii na meniace sa výzvy v oblasti migrácie a bezpečnosti EÚ v máji 2021 aktualizovala nariadenie o VIS. Novými pravidlami sa:
  • zvýši bezpečnosť konania o udeľovaní krátkodobých víz,
  • začlenia do tej istej databázy dlhodobé víza a povolenia na pobyt,
  • zabezpečí interoperabilita medzi systémom VIS a ďalšími relevantnými systémami a databázami EÚ.
Všetci žiadatelia o víza budú automaticky preverení aj z hľadiska iných vnútornobezpečnostných a migračných informačných systémov EÚ. Povinná krížová kontrola pomôže odhaliť žiadateľov o víza používajúcich viacero identít a vystopovať osoby predstavujúce bezpečnostné riziká. Okrem toho modernizovaný vízový informačný systém bude obsahovať aj informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. Zlepší sa tým výmena informácií medzi členskými štátmi, čo pomôže pohraničnej stráži rýchlo určiť, či je dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt používané na prekročenie vonkajších hraníc schengenského priestoru naozaj platné a či je jeho držiteľom oprávnená osoba. Vyplní sa tým významná bezpečnostná medzera.