utorok 3. augusta 2021

EU: Svetový samit o vzdelávaní

Na svetovom samite o vzdelávaní v Londýne sa Európska únia (EÚ) a jej členské štáty ako Tím Európa zaviazali poskytnúť Globálnemu partnerstvu pre vzdelávanie (GPE) 1,7 miliardy eur na premenu školských systémov, ktoré vzdelávajú viac ako miliardu dievčat a chlapcov v 90 krajinách a územiach. Ide o najvyšší príspevok pre GPE na svete. EÚ už v júni oznámila, že na roky 2021 – 2027 prispeje sumou 700 miliónov eur.

EÚ svoju podporu vzdelávania zameriava na kvalitu, rovnosť a spravodlivosť, ale aj na zosúladenie získavaných zručností s ponukou pracovných miest. Konkrétne to znamená:
  • investovať do dobre vyškolených a motivovaných učiteľov, ktorí môžu deťom poskytnúť správnu kombináciu zručností potrebných v 21. storočí. Do roku 2030 bude potrebné prijať do základných a stredných škôl aspoň 69 miliónov nových učiteľov a z toho viac ako 17 miliónov v Afrike.
  • investovať do rovnosti, podporovať vzdelávanie dievčat a využiť potenciál digitálnych inovácií. Vzdelávanie a posilnenie postavenia dievčat je zároveň v centre pozornosti akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III, ktorý má za cieľ zastaviť pandémiou vyvolaný rast nerovností, urýchliť pokrok v rodovej rovnosti a posilniť postavenie žien.
  • investovať do zručností pre budúcnosť, aby nám vyrástli budúci odborníci, podnikateľskí lídri a tvorcovia rozhodnutí pre zelenú a digitálnu transformáciu.
Cieľom svetového samitu o vzdelávaní je doplniť zdroje GPE, ktoré predstavuje jediné globálne partnerstvo pre vzdelávanie združujúce zástupcov všetkých zainteresovaných skupín v oblasti vzdelávania vrátane partnerských krajín, darcov, medzinárodných organizácií, skupín občianskej spoločnosti, nadácií a súkromného sektora. GPE je organizačne vedené vo Svetovej banke a poskytuje finančnú podporu krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami, najmä tým, ktoré majú vysoký počet detí mimo školy a výrazné rodové rozdiely. Väčšina finančných prostriedkov sa prideľuje subsaharskej Afrike. V rokoch 2014 – 2020 pochádzala viac ako polovica všetkých príspevkov do GPE z EÚ a jej členských štátov .