piatok 6. augusta 2021

Test: Výkup plastových fliaš

V bratislavskej mestskej časti Rača môžete od 3. augusta 2021 vrátiť do zberného automatu v Kauflande okrem už zálohovaných nápojových obalov, akými sú sklené fľaše od piva aj plechovky a plastové fľaše od nápojov. Prebieha tu testovanie zálohového systému pred jeho reálnym štartom budúci rok.

„Slovensko čaká od januára 2022 veľká zmena v podobe spustenia zálohového systému na nápojové plastové fľaše a plechovky. Kľúčom k úspechu je práve nastavenie siete odberných miest, ktoré bude ľahko dostupné a pohodlné pre spotrebiteľov, preto sme radi, že v spolupráci s vybranými prevádzkami v rôznych regiónoch môžeme testovať potrebné procesy na oboch stranách. Zároveň je to príležitosť pre spotrebiteľa, vyskúšať si zálohovanie a pomôcť nám pripraviť Slovensko na jeho úspešný štart od 1. 1. 2022“, vyjadrila sa Lucia Morvai. 

Systém zálohovania sa testuje aj s prepojením na informačné systémy Správcu zálohového systému. Zámerom je v praxi otestovať všetky činnosti spojené s reálnym zálohovaním jednorazových nápojových obalov a nastaviť ich tak, aby boli od začiatku roku 2022 efektívne a bezproblémové pre všetky zúčastnené strany. Všetky vyzbierané jednorazové nápojové obaly automat zlisuje a umiestni do zásobníkov, odkiaľ si ich v dohodnutých intervaloch bude odvážať Správca zálohového systému. Po oficiálnom spustení zálohovania 1. 1. 2022 budú zberné automaty v každej predajni Kauflandu akceptovať iba nápojové obaly, ktoré budú nestlačené, označené symbolom Z a textom „zálohované“ a s čitateľným čiarovým kódom.