utorok 3. augusta 2021

Novinka: Podpora duševného zdravia

Národnú linku na podporu duševného zdravia spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Takáto linka na Slovensku dlhé roky absentovala a požadovala ju tak odborná ako aj široká verejnosť. Expertnú skupinu z odborníkov na duševné zdravie z praxe z každej oblasti oznámilo aj Ministerstvo školstva SR.

Národná linka podpory duševného zdravia by mala fungovať v praxi minimálne rok. Poskytovať má krízovú intervenciu dospelej populácii. Prostredníctvom nej budú dostupní klinickí psychológovia s minimálne 10 ročnou praxou. Číslo linky na podporu duševného zdravia na Slovensku je 0800 193 193. Podľa ministerstva zdravotníctva bude k podpore duševného zdravia prispievať on-line aj telefonické poradenstvo, ktoré bude súčasťou poradní duševného zdravia, rovnako telemedicína v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom je využitie odborných kapacít štátu v oblasti duševného zdravia nielen v náročnom období pandémie, ale aj v nasledujúcom období. 

Cieľom expertnej skupiny na ministerstve školstva bude priniesť systémové riešenia v oblasti psychickej podpory. Jedným z takýchto opatrení by mohli byť špeciálne rodičovské združenia a triednické hodiny, ktorých by sa zúčastňoval aj psychológ z poradenského zariadenia alebo inkluzívneho tímu školy. Poskytol by tak nielen odbornú pomoc, ale aj podporu, napríklad pri témach sociálnej izolácie či dištančného vzdelávania. Už počas minulého školského roka vzniklo niekoľko podporných mechanizmov. Zriadená bola krízová linka pre učiteľov v rámci memoranda o spolupráci medzi Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) a internetovou poradňou pre mladých ľudí (IPčko). Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizovalI sériu podporných webinárov zameraných na psychickú podporu v krízovej situácii. V spolupráci s Nadáciou Markíza sa rezort školstva tiež venuje téme šikany na školách. Posilnené boli aj podporné profesie na školách. Doteraz bolo na asistentov a inkluzívne tímy vyčlenených 174,5 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Ďalších 210 miliónov eur bude vyčlenených z Plánu obnovy a odolnosti.