pondelok 30. augusta 2021

Novinka: MR s umelou inteligenciou pre deti

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave získal na oddelenie rádiodiagnostiky nový MR prístroj Magnetom Vida. Ide o prvú inštaláciu tohto typu MR prístroja na Slovensku a zároveň o najvýkonnejší variant tohto typu. 

Nainštalovaný MR prístroj využíva BioMatrix technológiu, ktorá sa pri vyšetrení magnetickou rezonanciou automaticky prispôsobuje individuálnym anatomickým a fyziologickým charakteristikám pacienta a ponúka medicínskym špecialistom konzistentné a kvalitné zobrazovanie, vďaka čomu umožňuje precíznu diagnostiku a následnú liečbu. Často sa stáva, že hoci je vyšetrenie nebolestivé, detský pacient môže v dôsledku stresu či psychických bariér nežiadúcimi pohybmi narušiť kvalitu MR zobrazenia. Práve vďaka unikátnej BioMatrix technológii je možné dosiahnuť vysokú kvalitu MR skenov bez nežiadúcich artefaktov. 

Softvér na báze umelej inteligencie totiž výrazne redukuje potrebu opakovaného skenovania. Ponúka zvýšenie efektivity a kvality vyšetrenia, čím skracuje čas potrebný na vyšetrenie zhruba o polovicu. Výhodou prístroja je predovšetkým to, že spĺňa kritéria a požiadavky na rýchlu, detailnú a kvalitnú diagnostiku, a navyše nemocnici prináša vďaka systému Eco-Power aj úsporu energií. Prístroj totiž automaticky počas prestávok medzi jednotlivými vyšetreniami prepína svoje komponenty spotrebúvajúce energiu do pohotovostného režimu, čo vedie k takmer 30-percentnej úspore energií oproti porovnateľným prístrojom.