utorok 31. augusta 2021

5G: Systém varovania v reálnom čase

Technológie budú kľúčovým faktorom, ktorý zaistí bezpečnejšie nejasné dopravné situácie. HERE Technologies, Vodafone a Porsche spolupracujú na dosiahnutí tohto cieľa v rámci štúdie uskutočniteľnosti. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť na cestách pomocou technológie 5G a vysoko presnej identifikácie a lokalizácie nebezpečných dopravných situácií v reálnom čase. Po úvodných testoch plánujú ďalej optimalizovať systém varovania v reálnom čase a vyhodnotiť jeho potenciál pri každodennom používaní.

V rámci štúdie sa testuje, ako môžu technológia 5G a veľmi presné určovanie polohy v budúcnosti zvýšiť bezpečnosť premávky a znížiť počet dopravných nehôd. Tieto tri spoločnosti spolupracujú na vývoji výstražného systému v reálnom čase, aby vozidlá a ich vodiči mohli dostávať upozornenia na nebezpečenstvo priamo, bez akéhokoľvek zdržania, a bolo tak možné na ne okamžite reagovať. V laboratóriu mobility Vodafone 5G v Aldenhovene partneri prvýkrát testujú systém varovania v reálnom čase za podmienok podobných každodenným situáciám. Pozornosť sa zameriava predovšetkým na nebezpečné situácie, ktoré nie sú pre vodičov vozidiel viditeľné, alebo sú pre nich ťažko viditeľné, napríklad keď je výhľad blokovaný premávkou vpredu. Zachytené kamerovými a senzorovými systémami, využívajúce umelú inteligenciu a presne lokalizované pomocou technológie mapovania a určovania polohy vo vysokom rozlíšení, budú určené údaje spracované a vyhodnotené priamo na ceste a na okraji siete prostredníctvom technológie Multi-access Edge Computing (MEC). Vo forme špeciálnych upozornení využívajúcich technológiu mobilnej siete 5G a inteligentného sprostredkovateľa správ MQTT je možné údaje potom bezodkladne odoslať účastníkom cestnej premávky cestujúcim.

Na detekciu nebezpečných situácií vopred sa okrem máp HD a technológie určovania polohy používa Live Sense SDK. Tento systém, integrovaný do spotrebiteľských zariadení s prednými kamerami, používa počítačové videnie a umelú inteligenciu na identifikáciu predmetov a zmien v správaní ostatných účastníkov cestnej premávky alebo stavu vozovky, ktoré by mohli viesť k nebezpečným situáciám. Na základe týchto informácií generuje Live Sense SDK výstrahy pre vodičov v reálnom čase. V mnohých prípadoch prebieha spracovanie údajov v centralizovaných centrách cloudových počítačov. S Multi-access Edge Computing (MEC) sa výpočtový výkon posúva ešte bližšie k zákazníkovi - v tomto prípade bližšie k vozidlám. Šetrí čas a umožňuje výmenu údajov v reálnom čase. Cesta, ktorou sa údaje dostanú k príjemcovi, sa výrazne skráti. V dôsledku technológie mobilnej siete 5G nedochádza k žiadnemu zdržaniu ani pri reálnom prenose údajov. Varovania pred nebezpečenstvom budú účastníkovi cestnej premávky doručované v reálnom čase s latenciou kratšou ako desať milisekúnd. Navyše údaje, ktoré boli predtým spracované vo vozidle, budú v budúcnosti spracované aj mimo vozidla.