štvrtok 2. septembra 2021

SR: Vyšší prídavok na dieťa

Slovenská vláda odsúhlasila jednorazovo zvýšiť prídavky na nezaopatrené deti do 18 rokov. Za september sa tak prídavok na každé nezaopatrené dieťa zvýši o 74,50 eur na celkovú sumu 100 eur. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú zvýšené rodinné prídavky vyplácať v októbri t. r.

Výnimkou pre jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa budú tie nezaopatrené deti, ktoré už získali jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi 333 eur. Naopak jednorazové zvýšenie prídavku pre dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, týmto nemá byť dotknuté. 

Zvýšený prídavok na dieťa bude vyplatený z dôvodu zmiernenia následkov prijatých opatrení v súvislosti so šírením pandémie COVID – 19, ktoré mali negatívny dopad na rodiny s nezaopatrenými deťmi.