štvrtok 2. septembra 2021

WiFi 6: Vyššia prenosová rýchlosť a stabilnejšie pripojenie

Príchod štandardu WiFi 6 bol dôležitým krokom ku komplexne prepojenému a technicky inteligentnému svetu. Spôsoby, ako dosiahnuť maximálny digitálny výkon, sú však veľmi individuálne. Na využitie celého potenciálu štandardu WiFi 6 je potrebné individuálne analyzovať každú spoločnosť, ktorá chce túto technológiu inštalovať, a každý projekt, zdôrazňuje Petr Koudelka.

Štandard WiFi 6 prispeje k vyššej popularite internetu vecí a pripraví cestu na dosiahnutie úplne novej úrovne mobility, škálovateľnosti, zabezpečenia aj agility. Vyžaduje si to, aby bola v rámci optimalizovanej siete navrhnutá nová technologická infraštruktúra kompatibilná so štandardom WiFi 6. Musí odpovedať konkrétnym potrebám danej spoločnosti a byť vhodne integrovaná. V podstate podporuje všetky digitálne trendy, ktoré v súčasnosti optimalizujú a zrýchľujú podnikanie. Umenie využívať výhody štandardu WiFi 6 avšak nespočíva iba v jeho implementácii, ale tiež v integrácii do celej siete. Nový štandard 802.11ax, bežne označovaný ako WiFi 6, vyriešil hlavný problém bezdrôtových sietí spočívajúci v ich kapacite. V budúcnosti bude mať každé pripojené zariadenie a služba k dispozícii presne takú prenosovú kapacitu, akú potrebuje. Vďaka tomu sa už nestane, aby smart žiarovka, ktorá vyžaduje relatívne malú prenosovú kapacitu, znižovala kapacitu potrebnú pre blízko pripojený notebook. Technológie budúcnosti, ako napr. rozšírená realita, rozlíšenie 4K, strojové učenie alebo umelá inteligencia, vyžadujú väčšiu prenosovú kapacitu, vyššiu úroveň paralelných dátových prenosov a tiež nižšiu latenciu. Konvenčné bezdrôtové siete môžu tieto nároky na rozdiel od WiFi 6 len ťažko splniť. Dobrou správou je tiež rastúca podpora pre viac používateľských systémov, ktoré znížia preťaženie sietí, a tým aj riziko výskytu úzkych hrdiel v prostredí s vysokou hustotou zariadení, a eliminuje hluché miesta v bezdrôtových sieťach.

Pretože hlavný prínos štandardu WiFi 6 spočíva v optimalizovanej efektivite a kapacite bezdrôtových sietí, očakávame jeho nasadenie najskôr v objektoch, akými sú veľké prepravné uzly, verejné priestory, univerzity a ďalšie školy. Krátko potom by sa infraštruktúra štandardu WiFi 6 mohla uplatniť vo výškových budovách, v chytrej výrobe a v zdravotníctve. Obzvlášť zaujímavé bude využitie zo strany poskytovateľov služieb a v sektore pohostinstva. Podnikateľom pôsobiacim v tomto sektore štandard WiFi 6 prináša možnosť pracovať udržiteľnejším spôsobom, znižovať prevádzkové náklady a využívať potenciálne úspory, a to najmä v dlhodobom horizonte. Rýchlosť a efektivita sieťovej technológie predstavujú v tomto odvetví kritické faktory úspechu, pretože návštevníci a interné digitálne procesy sú nepretržitým zdrojom dát a požiadaviek vyžadujúcich spracovanie. Povinnosťou spoločností je vedieť tieto dáta filtrovať a reagovať na ne čo najrýchlejšie a najpresnejšie. V tejto súvislosti hrá kľúčovú rolu sieťový prístup zamestnancov, ktorí sú pri plnení svojich úloh často na cestách alebo pracujú zo vzdialených miest, pričom aj v tomto prípade ponúka štandard WiFi 6 výrazné zlepšenie. V oblastiach podnikania, kde je hlavná personalizácia alebo kde sú neustále vytvárané a aktualizované osobné profily a databázy, musia spoločnosti zaistiť, aby ich systémy zvládali nielen samotný objem dát, ale tiež ich škálovanie. Stále rastúce objemy dát znamenajú, že digitálna infraštruktúra musí byť nielen rýchlejšia, ale tiež výkonná. To všetko vyžaduje kvalitné a spoľahlivé siete, on-line zabezpečenie a ochranu proti zlyhaniu.

Ďalšiu problematiku, na ktorú je nevyhnutné sa zamerať, predstavuje zabezpečenie. Znižovanie rizík súvisiacich s veľkými dátami je obtiažne najmä pre verejnú správu a inštitúcie, najmä univerzity a iné školy. Ani toto digitálne prostredie sa neobíde bez mimoriadne vysokej úrovne kvality, rýchlosti, organizovanosti a efektivity. K tomu je samozrejme nutné poskytnúť čo najlepšie zabezpečenie. Štandard WiFi 6  je navrhnnutý tak, aby dokázal viac než len prenášať dáta pre konkrétne odvetvia a urýchľovať procesy. Dôkazom je okrem iného jeho schopnosť podporovať ukladanie a správu dát, uľahčovať údržbu sietí, prispievať ku zdieľaniu a získavaniu znalostí a umožňovať prakticky neobmedzené interakcie v sieťami prepojenom svete.