pondelok 30. augusta 2021

LTE: Spoľahlivá záloha

Bezpečnostné a digitálne systémy organizácií sa dnes neobídu bez pripojenia k internetu, ktorého výpadok, hoci len na pár minút, je jednoducho nemysliteľný. Možno vás prekvapí, že cloudové služby nie sú až takou novinkou, pretože väčšina z nás ich už niekoľko rokov používa na udržiavanie bezpečnostných aplikácií a zariadení v aktuálnom stave. Digitálne zabezpečenie je úplne závislé na internetovom pripojení a to isté v stále väčšej miere platí o celej digitálnej infraštruktúre.

Pokiaľ sa neobídete bez internetu, stačí jeho zlyhanie a problém je na svete. A keď má problém váš poskytovateľ internetu, máte ho tiež vy. Môžete sa chrániť tým, že si zriadite dva ISP účty, avšak keď zlyhá vlastné fyzické pripojenie, čo sa nedá nikdy vylúčiť, potom nepochybne máte ešte väčší problém. Za ideálne riešenie považuje Petr Koudelka využitie dvoch a viacerých poskytovateľov internetu s rozdielnou technológiou prenosu dát. Skutočne dobré riešenie v takýchto situáciách predstavuje technológia LTE. Pokiaľ sa nachádzate v mieste s kvalitným signálom 4G alebo 5G, potom vám LTE router poslúži ako veľmi praktická, spoľahlivá a cenovo dostupná záloha k vášmu hlavnému pripojeniu.

V poslednom roku sme svedkami výrazného nárastu dopytu po technológii LTE ako jednoduchom a rýchlom spôsobe, ako zaistiť vzdialené pripojenie zamestnancov na home office. Okrem toho registrujeme medzi organizáciami aj ľuďmi pracujúcimi z domu zvýšený záujem o technológiu LTE ako zálohu k hlavnému pripojeniu. Vo svete, kde digitálne zabezpečenie a viaceré aplikácie a služby celkom závisia na nepretržitom pripojení k internetu, je životne dôležité mať záložný plán pre prípad jeho výpadku. A práve technológia LTE prináša riešenie, ktoré je nielen cenovo veľmi dostupné, ale tiež jednoduché z hľadiska nasadenia.