štvrtok 2. septembra 2021

EU: Nové energetické štítky

Od 1. septembra 2021 platí vo všetkých kamenných predajniach aj internetových obchodoch nová verzia energetického štítku EÚ pre žiarovky a ďalšie osvetľovacie výrobky s cieľom pomôcť spotrebiteľom v EÚ znížiť ich účty za energiu a obmedziť uhlíkovú stopu. Čoraz viac „svetelných zdrojov“ (ako žiarovky a moduly LED) sa na súčasnej stupnici nachádza v triede A+ alebo A++. Najdôležitejšou zmenou je návrat k jednoduchšej stupnici A – G.

Nová prísnejšia stupnica je navrhnutá tak, aby len veľmi málo výrobkov bolo spočiatku schopných dosiahnuť triedu A a B, čím sa ponechá priestor pre postupné uvádzanie účinnejších výrobkov na trh. Energeticky najúčinnejšie výrobky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, budú na štítkoch zvyčajne patriť do tried „C“ alebo „D“. Na štítkoch bude uvedených niekoľko nových prvkov vrátane QR kódu s odkazom na celoúnijnú databázu, ktorá spotrebiteľom umožní nájsť viac podrobností o výrobku. S cieľom umožniť dopredaj existujúcich zásob sa v pravidlách stanovuje 18-mesačné obdobie, počas ktorého sa výrobky označené starým štítkom môžu naďalej predávať na trhu v kamenných maloobchodných predajniach. V prípade on-line predaja sa však staré štítky zobrazené on-line budú musieť do 14 pracovných dní nahradiť novými štítkami.

Opatrenia nadväzujú na zmenu stupnice energetických štítkov pre štyri ďalšie kategórie výrobkov, a to chladničky a mrazničky, umývačky riadu, práčky a televízory (a ďalšie externé monitory), ktorá platí od 1. marca 2021. V súlade s pravidlami EÚ v oblasti ekodizajnu Európska komisia pracuje na aktualizácii štítkov aj pre ďalšie výrobky vrátane bubnových sušičiek, lokálnych ohrievačov priestoru, klimatizátorov, kuchynských spotrebičov, ventilačných jednotiek, profesionálnych chladiacich skríň, ohrievačov priestoru a vody a kotlov na tuhé palivo a zváži zavedenie nových energetických štítkov pre solárne panely.