streda 16. marca 2022

Aktuálne: Drahšie mäso

Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú podľa Slovenského zväzu spracovateľov mäsa výrazne rásť. Zvyšovanie cien bravčového mäsa a mäsových výrobkov považuje zväz za nevyhnutnú reakciu výrobcov na zvyšujúce sa náklady vstupujúce do výroby.

Spracovatelia mäsa zvyšovaním cien reagujú na skokový nárast vyvolávacej ceny jatočne upravených tiel (JUT) na nemeckej burze s bravčovým mäsom, kde bol zaznamenaný nárast ceny z hodnoty 1,20 EUR/kg v 6. týždni na hodnotu 1,75 EUR/kg v 10. týždni, čo predstavuje historicky najvyšší nárast ceny o 45,83% v priebehu štyroch týždňov. Zároveň ďalším nepriaznivým vplyvom, ktorý má priamy vplyv na odberateľské ceny mäsa a mäsových výrobkov sú aj neúmerne sa zvyšujúce ceny energií a pohonných hmôt.

„Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny, energií a PHM sú spracovatelia mäsa nútení premietnuť aj do ich odberateľských cien. Očakávame preto, že navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov sa u výrobcov prejaví už druhej polovice marca a to približne na úrovni 25 - 30 %, pričom predpokladáme, že navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov nemusí byť konečné“,  uviedla Eva Forrai.