štvrtok 17. marca 2022

Outsourcing: Plán pre 89 % CTO

Až 89 % technologických riaditeľov plánuje v budúcnosti využiť outsourcing. Nariek poklesu popularity zostávajú CTO otvorení myšlienke outsourcingu vývoja softvéru alebo IT expertízy v roku 2022. Zistenia boli prevzaté z globálneho prieskumu CTO spoločnosti STX Next 2021, ktorý skúmal 500 globálnych CTO o najväčších výzvach, ktorým ich organizácia čelí. Rezonuje outsourcing IT talentov, pričom sa pozornosť upriamuje najmä na nearshoring.

Takmer deväť z desiatich CTO (89 %) plánuje v budúcnosti outsourcovať vývoj softvéru alebo IT expertízu. A to aj napriek tomu, že 59 % v súčasnosti nevyužíva outsourcing. Globálny prieskumu CTO spoločnosti STX Next v roku 2021 ďalej ukázal:
● Outsourcing zaznamenal útlm v popularite: 46 % CTO nikdy predtým nevyužívalo externé technické talenty, zatiaľčo 43 % ich využívali, ale prestali.
● Medzi dôvody ukončenia outsourcingu patrí nízka kvalita práce, nedostatok pevných vzťahov s externými partnermi, problémy s komunikáciou a nedostatočná kultúrnosť.
● Outsourcing má však stále veľkú príťažlivosť, ak potenciálni partneri v zahraničí uplatnia svoju hru: z tých, ktorí outsourcovali, 39 % tak urobilo celosvetovo, zatiaľčo 33 % zadalo outsourcing v rámci toho istého kontinentu.

Maciej Dziergwa dodáva: „Existuje veľa rôznych spôsobov, ako outsourcovať vývoj softvéru a IT schopnosti, ale nearshoring – kde spoločnosti využívajú partnerov v iných krajinách, ale v podobnom regióne alebo časovom pásme – má potenciál poskytnúť výhody outsourcingu a zároveň sa vyhnúť nástrahám minulosti. Napríklad výber partnera v susednej krajine alebo na rovnakom kontinente umožňuje outsourcingu dôkladne preveriť poverenia potenciálnych partnerov. Po začatí práce nedostatok výrazných časových rozdielov alebo kultúrnych a jazykových bariér pomáha vytvárať úzke a trvalé vzťahy, kde externé tímy získajú komplexné pochopenie cieľov a požiadaviek svojich klientov a ich úloh pri ich dosahovaní.“

Aby bolo možné čo najlepšie využiť túto túžbu outsourcingu v budúcnosti, Dziergwa verí, že je teraz na IT firmách a firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru, aby urobili viac pre budovanie dôvery u potenciálnych partnerov v kvalite ich práce. Celkovo má outsourcing stále veľký potenciál a spoločnosti ho chcú robiť, takže ďalším krokom je, aby podniky a ich IT partneri prišli na to, ako ho zabezpečiť, aby fungoval dlhodobo. Technickí partneri musia zdvojnásobiť svoje úsilie, aby zlepšili kvalitu svojich služieb a urobiť niečo navyše, aby sa uistili, že sa správne začlenia do spoločností, s ktorými spolupracujú. To znamená pochopiť nielen to, čo chcú ich klienti z hľadiska funkcií, ale aj širšie obchodné ciele, ktoré chcú dosiahnuť vytvorením nového softvéru. Stručne povedané, partneri by mali zabezpečiť, aby vytvorili produkt klienta, ako keby bol ich vlastný. CTO by zase mali byť dôslední v procese obstarávania, pokiaľ ide o outsourcing, a ako súčasť toho by mali dôkladne zvážiť potenciál nearshoringu.