pondelok 14. marca 2022

Novinka: On-line platba dane z nehnuteľnosti

Daňovníčky a daňovníci, ktorí v Bratislave vlastnia nehnuteľnosť, budú môcť tento rok zaplatiť dane z nehnuteľností aj formou digitálnej platby. Na využitie možnosti on-line platby je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 3. apríla 2022 na stránke platbadane.bratislava.sk. Daňovníci, ktorí kúpili nehnuteľnosť v uplynulom roku a nie sú ešte zaevidovaní v internom systéme, obdržia upozornenie. Systém všetkých registrovaných upozorní aj v prípade, že daňovú povinnosť má napríklad manžel či manželka či iný rodinný príslušník, ktorý podával daňové priznanie za spoločnú domácnosť.

Po úspešnej registrácii bude v období od 15. apríla 2022 rozposielaný platobný e-mail s podrobnosťami o dani z nehnuteľností a informáciami o platbe. Daň bude možné zaplatiť prostredníctvom QR kódu, platobnej brány alebo štandardným bankovým prevodom. Systém funguje cez zabezpečenú zónu, všetky detaily budú k dispozícií po overení totožnosti daňovníka (cez SMS). Systém ponúka aj možnosť nastaviť si pripomienku na zaplatenie či uhradenie splátky, samozrejmosťou je aj potvrdenie o zaplatení.

Všetci daňovníci, ktorí využijú on-line platbu na zaplatenie dane z nehnuteľností, v priebehu mája a júna dostanú aj fyzické rozhodnutie o dani z nehnuteľností. Vyplýva to zo súčasnej legislatívy, na základe ktorej mesto Bratislava ako správca dane musí doručovať rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností aj do vlastných rúk. Pri využití digitálnej platby nie je nič potrebné opätovne uhrádzať. Zamedziť posielaniu rozhodnutí Bratislava aktuálne nemôže, v prípade pozitívnej spätnej väzby od daňovníkov (po vyskúšaní digitálnej platby dostane každý daňovník dotazník spokojnosti) je však pripravená iniciovať úpravu platných zákonov.