streda 16. marca 2022

Trend: Elektrické automobily do roku 2035

Holandsko bude mať do roku 2035 najvyšší podiel predaja elektrických vozidiel v celej Európe, pričom sa predpokladá, že elektrických bude už 99,90 % novoregistrovaných áut. Experti z Confused.com analyzovali historické trendy elektrických vozidiel ako aj údaje Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Eurostatu. Ich štúdia nakoniec predpovedala, ktoré európske krajiny budú mať do roku 2035 pravdepodobne najvyšší podiel predaja elektrických vozidiel.

S najvyšším percentom predaja nových elektrických vozidiel v roku 2020 (54,37 %) dosiahne Nórsko do roku 2035 pravdepodobne aj najvyšší podiel novoregistrovaných elektrických vozidiel. Confused.com predpovedá, že 99,9 % z nich bude elektrických – čo predstavuje neuveriteľných 83,74 % nárast za 15 rokov. Na vrchole rebríčka sa k nemu pripojilo Holandsko, od ktorého sa očakáva, že do roku 2035 bude mať 99,9 % svojich novoregistrovaných vozidiel elektrických. Ide o 336 % zlepšenie v stanovenom časovom rámci. Vo Švédsku sa predpokladá, že do roku 2035 bude 80,35 % nových áut predaných na elektrický pohon, čo je druhý najvyšší podiel v Európe. Keďže v roku 2020 bolo len 9,69 % nových registrovaných áut elektrických, švédsky trh pravdepodobne zaznamená výrazný skok v predaji. To znamená predpovedaný 729 % nárast registrácií EV do roku 2035! 

Krajina

Podiel elektrických automobilov  v nových registrovaných vozidlách 2020

Predpokladaný podiel elektrických automobilov                v nových registrovaných vozidlách v roku 2035

Holandsko

22,91 %

99,90 %

Nórsko

54,37 %

99,90 %

Švédsko

9,69 %

80,35 %

Dánsko

7,19 %

54,51 %

Portugalsko

5,42 %

51,86 %

Nemecko

6,86 %

51,68 %

Luxembursko

5,61 %

47,30 %

Francúzsko

6,50 %

43,43 %

Írsko

4,49 %

41,44 %

Rakúsko

5,47 %

40,84 %

Fínsko

4,53 %

38,18 %

Malta

3,13 %

33,28 %

Slovinsko

3,19 %

29,93 %

Lotyšsko

2,47 %

28,90 %

Chorvátsko

1,47 %

28,25 %

Dánsko je na štvrtom mieste, pričom sa odhaduje, že 54,51 % nových vozidiel bude do roku 2035 elektrických – v roku 2020 vzrastie podiel elektrických vozidiel o 658 % (7,19 %). V porovnaní s európskymi susedmi je to o 5 % viac ako Nemecko (51,68 %) , ale o 32 % menej ako Švédsko (80,35 %) a o 45 % menej ako Nórsko (99,90 %). S 51,86 % nových vozidiel, ktoré budú podľa odhadov do roku 2035 elektrické, je Portugalsko na piatom mieste. Ide o ohromujúcich 857 % nárast počtu elektronických vozidiel v roku 2020 (5,42 %). Nemecko tesne nasleduje na šiestom mieste s 51,68 % nových registrovaných vozidiel, ktoré budú do roku 2035 podľa predpovedí elektrických.

Alex Kindred dodáva: „Keďže elektrické vozidlá sú na celom svete čoraz populárnejšie, je dôležité pochopiť, aký typ poistenia potrebujete. Možno sa vám podarí pokryť svoj elektromobil štandardnou poistkou na auto, no nie vždy je to ten najlepší krok. Vyhradené pravidlá pre elektrické autá často prinášajú celý rad výhod, ako kryt nabíjacieho kábla, bezplatné obnovenie do najbližšieho nabíjacieho bodu, ak sa vám vybije batéria, a kryt batérie pri náhodnom poškodení, požiari a krádeži. Keďže je batéria drahým komponentom auta, je pravdepodobné, že vám ponúknu možnosť prenajať si ju namiesto priamej kúpy, aby bol prechod z palivového auta na elektromobil lacnejší. Nezabudnite potom oznámiť svojej poisťovni, či je batéria prenajatá, aby mohla zaplatiť správnej strane za akékoľvek poškodenie batérie, ak by ste náhodou uplatnili nárok.“