utorok 15. marca 2022

EU: Globálne rokovania o biodiverzite COP15

Od 14. do 29. marca 2022 sa Európska únia zúčastní na obnovených globálnych stretnutiach o biodiverzite s cieľom pokročiť vo vývoji globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 – novej globálnej dohody na zastavenie a zvrátenie straty rastlín, živočíchov a ekosystémov na planéte. Rozhovory v Ženeve sú posledným oficiálnym stretnutím vlád, ktoré majú rokovať o globálnej dohode raz za desaťročie pred jej príchodom do Kunmingu v Číne, ktorá má byť prijatá na konferencii OSN o biodiverzite COP15 neskôr v tomto roku. Rámec bude usmerňovať globálne opatrenia pre prírodu a ľudí, čo je životne dôležité pre boj proti zmene klímy a budovanie spravodlivejšieho, bezpečnejšieho a zdravšieho sveta pre každého a kdekoľvek.

Európska únia spolupracuje s podobne zmýšľajúcimi krajinami na ambicióznej dohode s merateľnými cieľmi na riešenie priamych a nepriamych príčin strát, oveľa prísnejšími ustanoveniami o monitorovaní a preskúmaní a objasnení prostriedkov implementácie. Rokovať sa bude minimálne o týchto prvkoch rámca:
  • Ambiciózne, merateľné a časovo ohraničené ciele, míľniky a ciele, ktorých cieľom bude, aby všetky svetové ekosystémy boli obnovené, odolné a primerane chránené do roku 2050.
  • Ciele na riešenie priamych a nepriamych faktorov straty biodiverzity a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov vrátane cieľa 30x30 chrániť aspoň 30 % svetovej pôdy a oceánov do roku 2030, doplnené o ciele, ktoré sa zaoberajú priamymi a nepriamymi faktormi straty biodiverzity.
  • Operačné ustanovenia na mobilizáciu financií a iných prostriedkov implementácie; v tejto súvislosti v septembri predsedníčka von der Leyenová oznámila, že EÚ zdvojnásobí svoje medzinárodné financovanie biodiverzity, najmä pre najzraniteľnejšie krajiny.
  • Oveľa prísnejšie procesy implementácie, monitorovania a preskúmania vrátane transparentnosti plánovanej implementácie, podávania správ, analýzy globálnych nedostatkov a inventarizácie so zvýšeným úsilím v prípade potreby.
  • Účinná implementácia cieľa 3. Dohovoru o biodiverzite, pokiaľ ide o prístup a spravodlivé a spravodlivé zdieľanie výhod z využívania genetických zdrojov spojených s biodiverzitou, čo zároveň zaručuje, že veda, výskum a inovácie môžu naďalej prinášať plné výhody, ktoré podporujú realizáciu ostatných cieľov. 
  • Zabezpečenie dodržiavania práv pôvodného obyvateľstva a plná a efektívna účasť domorodého obyvateľstva a zainteresovaných strán.
Vychádzať sa bude z dobrých výsledkoch minulotýždňového environmentálneho zhromaždenia OSN v Nairobi vrátane dohodnutého vymedzenia riešení založených na prírode, ktoré sú nevyhnutné pre prírodu, ľudí a klímu.