pondelok 14. marca 2022

Súťaž: Túlavá palica

Program Erasmus+ oslavuje tento rok 35. výročie. Stáva sa inkluzívnejším, podporuje environmentálnu udržateľnosť, digitalizáciu a aktívnejšiu európsku generáciu. Pri tejto príležitosti Európska komisia vyhlásila šiesty ročník Európskeho týždňa odborných zručností zameraný na prechod na zelené odborné vzdelávanie a prípravu od 16. do 20. mája 2022. SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje pri tejto príležitosti slovenskú národnú súťaž Túlavá palica. 

Názov súťaže Túlavá palica vychádza zo symbolu putovania tovarišov po Európe - putovnej palice. Tá zároveň symbolizuje ekologický spôsob dopravy. Cieľom súťaže je podpora získaných zelených zručností. Zapojiť sa do nej môžu organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú, projekty v programe Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Záujemcovia pripravia videopríbeh, v ktorom predstavia, ako uchopili tému ochrany životného prostredia v projekte Erasmus+. Súťaž trvá do 31. októbra 2022. Zo zaslaných videopríbehov vyberie porota tri najinšpiratívnejšie. Víťazný tím vyhrá výlet do Bruselu spojený s informačno-študijnou návštevou inštitúcií Európskej únie. Tímy umiestnené na 2. a 3. mieste získajú poukaz na cestovanie vlakom po Európe. Viac informácií je zvrejených na webstránke erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/etoz/.

Téma tohtoročného Týždňa odborných zručností je v súlade so záväzkom Európskej komisie, ktorý je známy ako Európska zelená dohoda. V celej Európe sa pripravujú podujatia s cieľom zvyšovať atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy a podporovať získanie vhodných zručností pre zelenú transformáciu. Osobné, on-line alebo hybridné podujatia sa môžu konať po celý rok na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Kto sa chce pripojiť k európskym aktivitám, môže sa zaregistrovať na webstránke Európskej únie.