pondelok 14. marca 2022

EU: Nové nariadenie o batériách

Nové nariadenie o batériách zavedie v rámci európskej legislatívy po prvýkrát ucelený súbor pravidiel vzťahujúcich sa na celý životný cyklus produktu, od fázy návrhu až po koniec životnosti. Batérie sú kľúčovou technológiou na podporu udržateľnej mobility a na uskladňovanie obnoviteľnej energie. Na dosiahnutie cieľov Zelenej dohody a na prilákanie investícií by mali byť urýchlene prijaté jasné a ambiciózne pravidlá spolu s harmonogramom nových pravidiel upravujúcich celý životný cyklus batérií od ich návrhu až po koniec životnosti.

Europoslanci poukázali na zásadnú úlohu, ktorú batérie zohrávajú pri prechode k obehovému a klimaticky-neutrálnemu hospodárstvu, a teda aj pri podpore konkurencieschopnosti Európskej únie a jej strategickej autonómii. Prijatím upravenej verzie legislatívneho návrhu sa zasadili za novelizáciu príslušných právnych predpisov tak, aby zohľadňovali najnovší technologický vývoj. Navrhli sprísnenie požiadaviek v oblasti udržateľnosti, výkonnosti a označovania batérií. Zavedie sa nová kategória - takzvané batérie pre ľahké dopravné prostriedky (LMT), akými sú elektrické kolobežky a bicykle. Pribudnú tiež nové pravidlá týkajúce sa vyhlásenia o uhlíkovej stope a zodpovedajúceho štítku. Do roku 2024 by mali byť všetky prenosné batérie v spotrebičoch, akými sú inteligentné mobilné telefóny a ľahké dopravné prostriedky, navrhnuté tak, aby ich spotrebitelia alebo nezávislí operátori dokázali ľahko a bezpečne vybrať a vymeniť.

Odvetvie batérií by malo zaistiť, že celý dodávateľský reťazec bude plne dodržiavať ľudské práva a pravidlá náležitej starostlivosti, a teda sa vysporiada s rizikami v oblasti získavania, spracúvania a obchodovania so surovinami, ktoré sa často nachádzajú len na území niekoľkých krajín. Parlament zadefinoval aj minimálnu úroveň zhodnocovania kobaltu, olova, lítia a niklu z použitých batérií pre ich opätovné využitie v nových batériách. Nastavil tiež ambicióznejšie ciele zberu prenosných batérií.