pondelok 14. marca 2022

SR: Zamestnanosť v roku 2021

Celková zamestnanosť v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 podľa Štatistického úradu SR klesla o 1,4 % na 2 milióny 561 tis. osôb. Miera zamestnanosti pri medziročnom poklese o 0,3 p. b. bola na úrovni 74,6 %. Rast dosiahlo vzdelávanie (o 7,5 %), informácie a komunikácia (o 5,8 %) či činnosti v oblasti nehnuteľností (o 5,6 %). Najväčšie úbytky boli v ubytovacích a stravovacích službách (o 17,9 %), ako aj v umení, zábave a rekreácii (o 11,4 %). Pokles v priemysle bol o 1,9 % a v obchode o 2,6 %.

Najväčší pokles pracujúcich bol medzi mladými do 25 rokov (o 10 %), a tiež v kategórii od 25 do 34 rokov (úbytok o 6,2 %). Relatívne najviac pracujúcich pribudlo vo veku nad 60 rokov (o 5,1 %). Počet pracujúcich za celý rok 2021 klesol takmer vo všetkých krajoch, najviac v Banskobystrickom kraji o 3,3 %. Zamestnanosť sa podarilo udržať v Prešovskom kraji, medziročný rast bol však veľmi mierny (o 0,5 %). Miera zamestnanosti bola medziročne vyššia v troch krajoch, v Prešovskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji. Pokles miery zamestnanosti sa najviac zvýšil v Košickom kraji o 1,8 p. b. a v Banskobystrickom kraji o 1,7 p. b.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížil o 5,4 % na takmer 112,1 tis. osôb. Pracovali najmä v stavebníctve, priemysle a zdravotníctve a sociálnej pomoci, ale všetky tri odvetvia zaznamenali odliv počtu pracujúcich. Rast dosiahli váhovo menej významné odvetvia, ako ubytovacie a stravovacie služby, doprava a skladovanie či pôdohospodárstvo. Viac ako štvrtina pracujúcich v zahraničí pochádzala z Prešovského kraja, najväčší ročný prírastok bol však v Žilinskom kraji (o 18,8 %).