pondelok 18. júla 2022

EU: Podpora vodíka

Európska komisia schválila dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácií a prvého priemyselného využitia v hodnotovom reťazci vodíkovej technológie. Projekt IPCEI Hy2Tech spoločne pripravilo a oznámilo pätnásť členských štátov: Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.

Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov až 5,4 miliardy EUR, čo by mohlo prilákať ďalších 8,8 miliardy EUR v podobe súkromných investícií. Súčasťou projektu IPCEI bude 41 projektov, ktoré predloží 35 podnikov vrátane 8 malých a stredných podnikov (MSP) a startupov pôsobiacich v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. Priami účastníci budú úzko prepojení viacerými formami plánovanej spolupráce s viac ako 300 externými partnermi, ktorými sú napríklad univerzity, výskumné organizácie či MSP v celej Európe.

Projekt bude pokrývať širokú časť hodnotového reťazca vodíkovej technológie vrátane: 
  • výroby vodíka, 
  • palivových článkov, 
  • skladovania, prepravy a distribúcie vodíka,
  • využitia pre koncových používateľov, najmä v odvetví mobility. 
Očakáva sa, že prispeje k rozvoju dôležitých technologických objavov vrátane nových vysokoúčinných elektródových materiálov, výkonnejších palivových článkov, inovačných dopravných technológií, medzi ktoré bude po prvý raz patriť aj zavádzanie technológií vodíkovej mobility. Očakáva sa, že IPCEI povedie k vytvoreniu približne 20.000 priamych pracovných miest.

.