piatok 22. júla 2022

EU: Právo na interrupciu

Právo na umelé prerušenie tehotenstva by malo byť zahrnuté do Charty základných práv Európskej únie. Žiadajú to poslanci Európskeho parlamentu v uznesení o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť právo na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch. Rade by sa mal predložiť návrh na zmenu článku 7 Charty, kam sa doplní, že „každý má právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva.“ Poslanci očakávajú, že Európska rada sa stretne s cieľom diskutovať o konvente na revíziu zmlúv EÚ.

Poslanci vyjadrujú solidaritu a podporu ženám a dievčatám v USA ako aj všetkým, ktorí sa podieľajú na poskytovaní a presadzovaní práva na legálne a bezpečné umelé prerušenie tehotenstva za takýchto náročných okolností. Vzhľadom na to vyzývajú Kongres USA, aby prijal návrh zákona, ktorý by chránil právo na umelé prerušenie tehotenstva na federálnej úrovni.

Znepokojuje ich aj možný nárast financovania iniciatív vo svete a v Európe, ktoré sa stavajú proti rodovej rovnosti a možnosti voľby vo veci interrupcií. Vyzývajú preto členské štáty, aby dekriminalizovali umelé prerušenie tehotenstva a odstránili existujúce právne, finančné, sociálne a praktické obmedzenia a bojovali proti nim. Krajiny EÚ by mali zaručiť prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným službám umelého prerušenia tehotenstva, službám predpôrodnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti o matky, dobrovoľného plánovania rodiny a k službám zameraným na mladých ľudí, ako aj k prevencii, liečbe a podpore pri liečbe HIV bez diskriminácie. Komisia a členské štáty by mali podľa poslancov zintenzívniť svoju politickú podporu obhajcom ľudských práv a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí prispievajú k presadzovaniu sexuálneho a reprodukčného zdravia a právam.