streda 20. júla 2022

Pranie: Doména žien

Nový prieskum Samsungu (525 respondentov, ktorí žijú v partnerskom zväzku) zisťoval, ako perú Slováci. Takmer v polovici slovenských domácností (43,6 %) perie žena, resp. skôr žena a muž jej občas pomôže (36,6 %). Len v 15,4 % prípadoch sa o pranie delia muži a ženy. Pranie je mužskou doménou len v 2,3 % zväzkov. Najčastejším dôvodom, prečo práčku obsluhujú len ženy, je obava muža, že by zle vypral (33,7 %), tesne za ním je fakt, že žena ho k tomu nechce pustiť (31,8 %).

Slováci sú zvyknutí prať aj bežne zašpinenú bielizeň na vyšších teplotách. Až takmer 70 % Slovákov uviedlo, že perú na 40 °C, pätina uviedla, že dokonca perie na 40 a viac stupňoch. Len necelých 8 % uviedlo, že perie na 30 °C. Tri pätiny opýtaných používajú na dávkovanie pracieho prostriedku odmerku alebo viečko, čo im umožňuje kontrolovať spotrebu. Až takmer jedna tretina množstvo len odhaduje podľa skúseností a len 3,4 % uviedlo, že má práčku s automatickým dávkovaním. V nastaveniach a programoch práčok sa Slováci vyznajú, aj keď takmer 7 % perie všetku bielizeň len s jedným pracím programom a necelá štvrtina strieda len dva pracie programy. Tri až päť pracích programov využíva niečo vyše polovica opýtaných a necelých 15 % využíva všetky programy.

Sviežosť bielizne ovplyvňuje aj pravidelné čistenie práčky. Takmer štvrtina Slovákov svoju práčku čistí raz mesačne alebo dokonca častejšie. Raz za pol roka alebo raz ročne práčku čistí vyše 47 % opýtaných. Necelých 14 % čistí práčku až keď si spomenú a 8,8 % vôbec nejako špeciálne práčku nečistí. A 3,2 % opýtaných sa čisteniu nevenujú vôbec, pretože majú smart práčku, ktorá sa čistí sama. Z prieskumu vyplynulo, že Slováci zatiaľ neobjavili benefity sušičky – takmer 68 % ju nevyužíva alebo nevlastní. Z tých, ktorí uviedli, že ju majú, takmer 12 % v nej sušia všetku bielizeň, 15 % ju využíva najmä na väčšinu bielizne, ale sú výnimky, a vyše 5 % ju používa len na určitý druh bielizne (napr. uteráky a pod.). Napriek tomu, že sa pri používaní sušičky neodporúča pridávať aviváž do prania, až takmer 85 % vlastníkov sušičky to robí, čo môže mať za následok upchávanie filtra a neželané problémy s ich prevádzkou. Len vyše 15 % aviváž pri praní a následnom sušení v sušičke nepoužíva.