streda 20. júla 2022

EU: Spoločne obstarávanie pre obranu

Európska komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA) na roky 2022 – 2024. Cieľom je uspokojiť najnaliehavejšie a najkritickejšie potreby týkajúce sa výrobkov obranného priemyslu. Komisia navrhuje z rozpočtu EÚ vyčleniť na roky 2022 až 2024 sumu 500 miliónov eur.

Nástroj má motivovať všetky členské štáty, aby spoločne obstarávali, a uľahčiť im prístup k potrebným výrobkom obranného priemyslu. Zabráni sa tak súpereniu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o rovnaké výrobky, a podporí sa úspora nákladov. Návrh má tiež posilniť interoperabilitu a umožniť európskej obrannej technologickej a priemyselnej základni (EDTIB) lepšie sa prispôsobiť a zvýšiť svoje výrobné kapacity tak, aby dokázala dodávať potrebné výrobky. Bude podporovať činnosti konzorcií zložených najmenej z troch členských štátov. Oprávnené činnosti (akcie) môžu zahŕňať nové projekty obstarávania v oblasti obrany alebo predĺženie tých projektov, ktoré sa začali po začiatku vojny.

Nástroj bude podporovať činnosti (akcie), ktoré spĺňajú tieto podmienky:
  • konzorcium najmenej troch členských štátov;
  • rozšírenie existujúcej alebo vznik novej spolupráce v oblasti spoločného obstarávania najnaliehavejších a najkritickejších výrobkov obranného priemyslu;
  • postupy verejného obstarávania odrážajúce zapojenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB).
Zohľadnia sa pritom výstupy osobitnej skupiny pre spoločné obstarávanie v oblasti obrany zriadenej Európskou komisiou a vysokého predstaviteľa / vedúceho predstaviteľa Európskej obrannej agentúry. Pracovná skupina má uľahčiť koordináciu veľmi krátkodobých potrieb členských štátov v oblasti obstarávania a spoluprácou s členskými štátmi a výrobcami EÚ v oblasti obrany podporiť spoločné obstarávanie na účely dopĺňania zásob.