pondelok 10. októbra 2022

Aktuálne: Mestá sa pripravujú na nárast cien energií

Mestá, a to nielen na Slovensku, sa pripravujú na bezprecedentný nárast cien energií. Dokonca na riziko ich nedostupnosti. Rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou nielen počas nasledujúcej vykurovacej sezóny.


„Znižovanie spotreby energií je jediným trvalým riešením energetickej krízy na úrovni miest, ale aj globálne. Iba zníženie dopytu po energii môže nanovo nastoliť rovnováhu s umelo zníženým objemom dodávok energie na strane ponuky a znížiť ceny energií na únosnú úroveň,“ upozorňuje Peter Robl. Budovy, či už v správe miest alebo súkromných vlastníkov, majú najväčší podiel na spotrebe energie. Na Slovensku sa podľa neho v prípade zemného plynu až 57 % spotrebuje práve na vykurovanie a prípravu teplej vody v budovách. Udržateľné budovy sú preto kľúčovou súčasťou riešenia súčasnej situácie. 
 
Ako na to? Prechod k udržateľným budovám si vyžaduje vhodné verejné politiky, finančné produkty, odborné poradenstvo a garantované energetické služby, ale aj koncepčný prístup zo strany developerov či dostupnosť inovatívnych stavebných výrobkov, napríklad pre zhotovovanie zelených striech. Kvalitné a udržateľné mestské prostredie môže podľa neho vzniknúť jedine vhodným zmiešaním funkcií a verejných priestorov s podporou pešieho a cyklistického pohybu. „Súčasťou každej našej štvrte je zeleň alebo park s ihriskami, ktoré pomáhajú zadržiavať vodu a ochladzovať ovzdušie, pričom podobnú funkciu majú aj zelené strechy, ktoré sú súčasťou takmer všetkých našich projektov,“ dodal Pavel Pelikán.