utorok 11. októbra 2022

Trend: Aplikácia pomáha zachraňovať životy

Prevoz pacienta sanitkou do nemocnice predstavuje často najkritickejší moment pri záchrane života. Nová aplikácia má zvýšiť efektivitu  manažmentu pacienta medzi sanitkou a urgentným príjmom a urýchliť príjem pacienta. Riešenie už využívajú záchranári v regióne španielskeho hlavného mesta. Záchranná zdravotná služba SAMUR ho v Madride nasadila do všetkých sanitiek s lekárom, v ktorých vykonávajú rozšírenú kardiopulmonárnu resuscitáciu (ALS).

Ako to funguje v praxi? Hneď ako posádka zdravotnej služby pacienta naloží, záchranári jednoducho zadávajú všetky informácie o vyšetrení, anamnéze a vykonaných úkonoch cez dotykový tablet priamo do aplikácie. Údaje sú tak okamžite k dispozícii personálu na príjme v nemocnici, ktorý sa môže na ošetrenie pacienta vopred pripraviť. Vopred ich možno pre lekárov aj vytlačiť a záznam poskytnúť pacientovi. Doteraz museli posádky sanitiek SAMUR vypĺňať papierovú správu, ktorá sa následne skenovala a dopĺňala o údaje zo zásahu.

Aplikácia ponúka viaceré funkcie:

  • Reporting a klasifikácia dát: Lekársky tím vloží všetky údaje o poskytnutej starostlivosti, od úvodného vyšetrenia (všeobecného, analytického, respiračného a kardiovaskulárneho) cez použité techniky (zavedenie endotracheálnej kanyly, použitie dýchacieho prístroja…) a nasadenú liečbu až po lekárske a sesterské záznamy, spolu so správou o prevoze do nemocnice či prepustení.
  • Možnosť jednoduchej tlače a prepájania dát. Vďaka prenosnej tlačiarni možno správu vytlačiť priamo na mieste zásahu. Tablet navyše možno integrovať s niektorými zariadeniami v sanitke – napríklad s prístrojom na analýzu krvi, defibrilátorom či inými monitorovacími zariadeniami. Všetky analytické dáta, údaje o srdcovej činnosti a podobné dáta tak možno nahrávať priamo do databázy. Integrácia je otázkou niekoľkých jednoduchých krokov.

Nový systém má byť s prispôsobenými funkciami v dohľadnom čase dostupný aj pre sanitky bez lekára, ktorých posádky vykonávajú len základnú resuscitáciu.