štvrtok 13. októbra 2022

EU: Migrácia a azyl v roku 2022

Prvá správa o migrácii a azyle v Európskej únii bola prijatá v septembri 2021. Druhá správav  roku 2022 sa týka všetkých aspektov riadenia migrácie a štrukturálnej reformy legislatívneho rámca. Predstavuje aj reakciu Európskej únie na ruskú inváziu na Ukrajinu, zameranú na privítanie tých, ktorí utiekli pred vojnou a praktické uplatnenie práva na dočasnú migráciu v EÚ.

Európska komisia permanentne monitoruje vývoj na hlavných migračných trasách: 

  • Naďalej je najčastejšie využívaná trasa cez centrálne Stredozemie. Takmer všetky príchody smerovali do Talianska, pričom Malta zaznamenala výrazný pokles.
  • Počet neregulárnych príchodov po trase cez východné Stredozemie sa v porovnaní s rokom 2021 zdvojnásobil, a to najmä v dôsledku zvýšeného migračného tlaku na Cypre, a v súčasnosti predstavuje približne 60 % príchodov po tejto trase.
  • Na trase cez západné Stredozemie/atlantickej trase zostávajú Alžírsko a Maroko/západná Sahara hlavnými krajinami odchodov do pevninského Španielska a na Kanárske ostrovy.
  • Na západobalkánskej trase bolo v prvých ôsmich mesiacoch roka 2022 odhalených viac ako 86.000 neregulárnych prekročení hraníc, čo je takmer trikrát viac ako v roku 2021 a viac ako desaťnásobok celkového počtu v rovnakom období v roku 2019. Vzhľadom na prudký nárast počtu prichádzajúcich migrantov Komisia monitoruje situáciu prostredníctvom siete Blueprint so zvýšenou ostražitosťou a zintenzívňuje spoluprácu s partnermi na západnom Balkáne, ako aj s najviac postihnutými členskými štátmi EÚ s cieľom riešiť túto situáciu.
  • Situácia na východnej hranici s Bieloruskom je naďalej stabilná, pričom počet neregulárnych prekročení hraníc je výrazne nižší ako na vrchole krízy inštrumentalizácie v roku 2021.

V aktuálnej správe sa hodnotí dosiahnutý pokrok a kľúčový vývoj v oblasti migrácie a azylu za posledný rok, pričom sa zdôrazňuje najmä: 

  • Bezprecedentná solidarita EÚ s Ukrajinou: Európa vôbec prvou aktiváciou smernice o dočasnej ochrane bezprecedentne privítala milióny ľudí, ktorí utekajú pred útočnou vojnou Ruska proti Ukrajine; zriadila sa platforma solidarity a vykonával sa desaťbodový plán koordinovanej európskej reakcie.
  • Silné riadenie vonkajších hraníc: Ako hlavná súčasť prístupu paktu sa veľký dôraz kládol na zabezpečenie riadenia vonkajších hraníc zavádzaním novej architektúry a interoperability IT; podnikli sa dôležité kroky pri zriaďovaní spoločného systému EÚ pre návrat, medzi ktoré patrí aj vymenovanie koordinátora pre návrat a presadzovala sa strategická a štruktúrovaná vízová politika.
  • Spolupráca s medzinárodnými partnermi: V uplynulom roku EÚ zintenzívnila svoje úsilie o vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti migrácie. EÚ je vedúcim globálnym aktérom a darcom, pokiaľ ide o zlepšovanie ochrany a pomoci násilne vysídleným osobám a ich hostiteľom, záchranu životov a kladenie základov pre trvalé riešenia. Zároveň sa dosiahol pokrok pri riešení otázok návratov, readmisie, riadenia hraníc a prevádzačských sietí v partnerstvách s kľúčovými tretími krajinami, ktoré odrážajú rovnováhu medzi ich potrebami a záujmami EÚ.
  • Boj proti hybridným hrozbám: Včasná, rozhodná a jednotná komunikácia EÚ s partnermi môže priniesť pôsobivé výsledky, o čom svedčí reakcia na zneužívanie migrantov bieloruským režimom. Komisia spolupracovala s krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj s leteckými spoločnosťami a orgánmi civilného letectva na vytvorení koalície na boj proti tomuto hybridnému útoku.