streda 12. októbra 2022

Radíme: Ak nový občiansky, tak s biometriou

Každý aktívny používateľ elektronických funkcií občianskeho preukazu a dostupných elektronických štátnych služieb na Slovensku využíva aplikáciu eID klient. Jej nedávno nasadená nová verzia upozorňuje používateľa, že najneskôr v posledný deň tohto roka z dôvodu skončenia certifikácie čipu budú zrušené všetky platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Rovnaké oznámenia dostávajú priamo do elektronických schránok všetci, ktorí komunikáciu potvrdzujú elektronickým podpisom. 
 
Koniec platnosti certifikátov sa týka len držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Nijako však neovplyvňuje ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej je možné prihlasovať sa ním do elektronickej schránky a používať e-služby, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie. Ak patríte medzi používateľov elektronického podpisu, ktorí v rámci svojej profesie potrebujú na dennej báze podpisovať všetky úkony, je vhodné požiadať o nový občiansky preukaz.  Od 7. októbra 2022 platí novela zákona o správnych poplatkoch, na základe ktorej vám nový doklad z dôvodu neplatnosti certifikátov vydá ministerstvo vnútra bez správneho poplatku. Ak však podpisujete len niektoré úkony, občiansky preukaz nebude potrebné meniť. Rezort informatizácie pripravil návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá to umožní aj dokladmi vydanými do 20. júna 2021. Podrobnosti budú zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy.

Ministerstvo vnútra SR  zároveň odporúča vyčkať na nový občiansky s biometriou. „V príprave na vydávanie biometrických bezkontaktných občianskych preukazov sme natoľko pokročili, že sme schopní začať tento najmodernejší typ dokladu vydávať v prípade schválenia legislatívneho návrhu už v decembri," uviedol minister Roman Mikulec. Existuje praktický dôvod, prečo aj pri končiacej platnostii certifikátov, ak je to možné, radšej vyčkať na biometrický občiansky preukaz: faktom je, že v súčasnosti vydávané doklady majú platnosť kratšiu ako štandardných 10 rokov. Dôvodom je skutočnosť, že do augusta 2031 v zmysle európskeho práva musí každý občan disponovať biometrickým občianskym preukazom. Všetky aktuálne vydávané občianske preukazy sú preto platné len do 3. augusta 2031. Ide o nový typ eID karty, ktorý okrem biometrickej podoby tváre a odtlačkov prstov bude mať bezkontaktný čip, rovnako ako cestovné pasy, ktoré v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika už vyše desať rokov. Zároveň bude mať biometrický občiansky preukaz nový dizajn s množstvom najmodernejších bezpečnostných prvkov, ktoré minimalizujú riziko jeho zneužitia pri strate či krádeži.