pondelok 10. októbra 2022

Upozorňujeme: Koordinované kyberútoky na Slovensku

Národný bezpečnostný úrad, ústredný orgán štátnej správy na Slovensku pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby, vydal varovanie pred koordinovanými kybernetickými útokmi na slovenské ciele.

V spolupráci s bezpečnostnými zložkami štátu Národný bezpečnostný úrad zaznamenal sériu kybernetických bezpečnostných incidentov. Za útokmi je ruská skupina anonymus.ru. Cieľmi sú webové sídla niekoľkých bánk, úradov a menších komerčných subjektov. Útoky boli vykonané metódou zneprístupnenia služby. 

Národný bezpečnostný úrad aktívne poskytuje asistenciu dotknutým subjektom a prijíma ďalšie opatrenia. V prípade potreby kontaktujte Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT prostredníctvom mailovej adresy incident@nbu.gov.sk. K aktuálnej situácii však Národný bezpečnostný úrad nechce pre povahu veci poskytovať bližšie informácie.