piatok 14. októbra 2022

EU: 50 miliónov eur pre mestá

Na podporu mestských inovácií a schopností miest budovať udržateľný rozvoj miest zverejnila Európska mestská iniciatíva výzvu v objeme 50 miliónov eur.  Má pretaviť do praxe základné hodnoty Nového európskeho Bauhausu (NEB): estetiku, udržateľnosť a inklúziu. Po prvých šiestich projektoch financovaných z programu Horizont Európa umožní realizáciu druhej generácie demonštračných projektov NEB. Európska mestská iniciatíva je súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).


Výzva je zameraná na projekty, ktoré podnecujú transformáciu v mestách a majú potenciál vytvárať investície a inšpirovať iné projekty politiky súdržnosti v súlade so zásadami NEB. Projekty musia súvisieť s týmito štyrmi témami: 
  • výstavba a renovácia v duchu obehovosti a uhlíkovej neutrality,
  • zachovanie a transformácia kultúrneho dedičstva,
  • prispôsobenie a premena budov v záujme cenovo dostupných riešení v oblasti bývania,
  • regenerácia mestských priestorov.
Z EFRR sa bude financovať 80 % nákladov vybraných projektov. Každý projekt môže získať až 5 miliónov eur. Z časti týchto finančných prostriedkov sa podporí prenos inovačných riešení do iných európskych miest s cieľom dosiahnuť ešte väčší vplyv, a to najmä v mestách a regiónoch, ktoré najviac potrebujú podporu transformácie smerom k zelenej budúcnosti. Z dlhodobejšieho hľadiska podporované mestské orgány vytvoria partnerstvá v oblasti prenosu s tromi ďalšími mestami, ktoré budú mať záujem o zopakovanie celých projektov alebo ich častí. Výzva je otvorená do polovice januára 2023.