utorok 11. októbra 2022

Radíme: Ako naučiť šetriť energiou deti

Ako sa pripraviť na avizované zvýšenie cien energie v rodinách s malými deťmi? Zahrajte sa s nimi a zistite, či viete šetriť energiou, alebo ňou plytváte. Využiť pritom môžete sériu atraktívnych ilustrovaných hier a materiálov, ktoré pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra. Po prázdninovej prestávke ich opäť bezplatne distribuuje školám.

„Deti rady pomáhajú šetriť energiou a ešte radšej dôsledne kontrolujú, či sa úsporné pravidlá doma dodržiavajú. Naše hry a materiály s originálnymi ilustráciami slovenských umelcov zobrazujú každodenné situácie, v ktorých sa deti bežne rozhodujú, či sa budú správať ekologicky alebo budú energiou plytvať. Sú plné podnetov na diskusiu, čo je správne a čo nie. V mnohých bodoch sa podobajú našim 50 radám, ako sa zbaviť zlozvykov a znížiť závislosť od fosílnych palív, ktoré sme v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripravili pre dospelých. Forma je síce rôzna, ale cieľ je spoločný – znížiť spotrebu energie, aby sme to spoločne zvládli,“ uviedol Peter Blaškovitš.

Aktuálne sú k dispozícii napríklad dva druhy energetického pexesa so 64 ilustrovanými tipmi, ako neplytvať energiou, kvarteto s ukážkami, ako sa využívajú jednotlivé druhy energie aj s príkladmi zo Slovenska, zakladače Rady tety Ety s 30 komiksami a energetickými experimentmi a plagáty s názornými
schémami zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tlačené materiály si môžu školy bezplatne objednať prostredníctvom jednoduchého online formulára, následne sa agentúry postará o ich doručenie. Formulár aj viaceré materiály pre deti vo verzii na stiahnutie sú k dispozícii na stránke zitenergiou.sk spolu s informáciami o ďalších aktivitách pre škôlkarov a školákov, ktoré agentúry pripravuje.