pondelok 10. októbra 2022

EU: Dohody musia chrániť environmentálne, pracovné a ľudské práva

Európsky parlament chce zaviesť sankcie ako poslednú možnosť pre obchodných partnerov Európskej únie, ktorí porušujú pracovné a environmentálne štandardy. V prijatom uznesení zdôrazňuje, že dohody EÚ o voľnom obchode musia prispievať k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu uprednostňovaním obchodu s tovarom a službami poskytovanými prostredníctvom udržateľných postupov pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv.

Všetky moderné obchodné dohody EÚ obsahujú kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji so širokým súborom vzájomne dohodnutých záväzkov v oblasti životného prostredia, pracovných noriem a ľudských práv. Tieto doložky si okrem iného vyžadujú ratifikáciu základných dohovorov v oblasti pracovných štandardov a mnohostranných environmentálnych dohôd, ako je Parížska dohoda o zmene klímy. Europoslanic vítajú revíziu kapitol obchodných dohôd o obchode a udržateľnom rozvoji, v ktorých sa stanovujú záväzky EÚ a jej obchodných partnerov v oblasti životného prostredia, práce a ľudských práv. Komisia navrhuje použiť obchodné sankcie ako poslednú možnosť pri prípadnom závažnom porušení týchto záväzkov – niečo, čo parlament požaduje už roky.

Zatiaľčo Európska komisia navrhuje uplatňovanie nových pravidiel o obchode a udržateľnom rozvoji len na budúce a prebiehajúce obchodné rokovania (ako napríklad s Austráliou, Indiou) „podľa potreby“, Európsky parlament by ich rozšíril na všetky existujúce obchodné dohody vrátane tých, ktoré sa EÚ ešte len chystá podpísať. Poslanci tiež tvrdia, že takýmito dohodami sa musí zabezpečiť aj prístup k surovinám a energetickým tovarom, ktoré sú nevyhnutné pre ekologické hospodárstvo.