piatok 21. októbra 2022

Aktuálne: Nový mapový portál

Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka má nový mapový portál. Cez MAPY.PETRZALKA.sk obyvatelia aj návštevníci hlavného mesta Slovenska nájdu napríklad prehľad kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych služieb, športovísk a ihrísk, zelene, pitných fontánok, pamätihodností, ale aj kosby či zimnej údržbya a tiež zoznam vyhradených parkovacích miest.

Na mapách si môžu napríklad pozrieť koľko smetných košov, lavičiek či pieskovísk sa nachádza v danej lokalite; nájdu tam aj zoznam vyhradených parkovacích miest, domovov sociálnych služieb, škôl, škôlok, športovísk, pamätihodností, zdrojov pitnej vody; druhové zloženie drevín; plochy určené na kosbu mestskou časťou a magistrátom a tiež komunikácie, ktorých údržba spadá práve pod samosprávu. Pre tých, ktorí sa chcú rýchlo prekliknúť na kataster nehnuteľností je na mapovom portáli k dispozícii aj prehľadová mapa zobrazujúca adresné body a ulice z Registra adries Ministerstva vnútra SR a podkladovú mapu Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS).

Na mapovom portáli sa používateľ dozvie aj rôzne zaujímavosti. Jednou z nich je napríklad aplikácia s ortofotomapami a historickými mapami z rôznych historických období, vďaka ktorým si môžu milovníci histórie pozrieť, ako sa menila tvár sídliska od roku 1949. Nájdu tu aj vojenské mapovanie či plán Bratislavy z 19. storočia. Plánuje sa rozšíriť mapový portál o ďalšie zaujímavé informácie – z tém územného plánovania a majetku, evidenciu psov, demografické ukazovatele – a zamerať sa na ich pravidelnú aktualizáciu.