pondelok 17. októbra 2022

SR: Zamestnanosť a mzda v auguste 2022

V auguste 2022 podľa Štatistického úradu SR zamestnanosť na Slovensku okrem priemyslu naďalej rástla a pokračoval žiaľ aj pokles reálnej mzdy. Hoci nominálne mesačné mzdy v auguste 2022 medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, z dôvodu vysokej inflácie bola ich reálna hodnota podstatne nižšia. Zamestnanosť síce vo väčšine odvetví rástla, ale už pol roka sa znižuje počet zamestnancov v priemysle.


Počet osôb zamestnaných na Slovensku v auguste 2022 medziročne rástol najmä v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, v ubytovaní o 5,8 %, a taktiež v odvetví informácií a komunikácie o 5,3 %. Nižší nárast (do 5 %) mali všetky zložky vnútorného obchodu, doprava a skladovanie, stavebníctvo a vybrané trhové služby. V priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí, poklesla zamestnanosť o 1,1 %. Od začiatku roka do konca augusta 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla najvýraznejšie v ubytovaní o 10,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,0 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 %. Nevýrazný úbytok sa prejavil len v priemysle, o 0,6 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa na Slovensku v auguste 2022 medziročne zvýšila vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky. Dynamickejšie rástli mzdy v stavebníctve (o 13,1 % na 921 eur) a v ubytovaní (o 12,9 % na 1.012 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 9,1 % na 1 351 eur. V príjmovo najslabšom odvetví, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, stagnovali. Vysoký rast spotrebiteľských cien (inflácie) spôsobil pokles reálnych miezd, ktoré klesali druhý mesiac vo všetkých odvetviach. Najvýraznejší pokles reálnej mzdy o viac ako 12 % bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, o 8,5 % klesla vo vybraných trhových službách. O viac ako sedem percent poklesli reálne príjmy zamestnancov aj v predaji a oprave motorových vozidiel, vo veľkoobchode i v odvetví informácií a komunikácie. V priemere za osem mesiacov roka 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila o viac ako pätinu v ubytovaní (dosiahla 915 eur). O viac ako 9 % rástli nominálne mzdy v stavebníctve a vo všetkých odvetviach vnútorného obchodu, najvýraznejšie v maloobchode (o 11,4 %). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,6 % (1.222 eur). V dôsledku vysokej inflácie od začiatku roka 2022 reálna mzda vzrástla len v ubytovaní (o 3,5 %). Ostatné sledované odvetvia zaznamenali jej pokles, najviac klesla reálna mzda v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 8,4 %), najmenej v stavebníctve (o 0,6 %).